Foto: Aldo Luud
Õhtuleht.ee 10. juuni 2015 19:24
Finantsinspektsiooni tellimusel valminud uuringust selgus, et võrreldes naistega peavad Eesti mehed end sagedamini kulutajaks ja naised peavad ennast pigem säästjaks.

Möödunud aasta lõpus Turu-uuringute AS-i läbiviidud uuringust selgus, et võrreldes naistega peavad mehed end sagedamini kulutajaks (naistest 34 protsenti, meestest 40 protsenti) või investeerijaks (naistest 2 protsenti, meestest 5 protsenti), samas kui naised peavad end meestega võrreldes sagedamini säästjaks (naistest 48 protsenti, meestest 39 protsenti).

Elanikest vanuses 19-65 peab 44 protsenti end tüübilt eeskätt säästjaks, 3 protsenti
investeerijaks, 37 protsenti kulutajaks ning 4 protsenti laenajaks. Hinnangut ei oska anda
12 protsenti vastajatest.

Võrreldes muudest rahvustest inimestega on eestlaste seas enam neid, kes peavad end
säästjaks (eestlastest 49 protsenti, muudest rahvustest 33 protsenti). Muudest rahvustest inimesed peavad end eestlastega võrreldes sagedamini laenajaks (muudest rahvustest inimestest 7 protsenti, eestlastest 3 protsenti) või ei oska hinnangut anda (vastavalt 19 ja 8 protsenti).

Sissetulekurühmade võrdluses on inimesi, kes peavad end säästjaks, kõige enam 401-500 euro suuruse sissetulekuga rühmas (52 protsenti); kulutajaks peavad end keskmisest sagedamini üle 500 euro suuruse sissetulekuga inimesed (45 protsenti), laenajaid on aga keskmisest enam kuni 200 euros suuruse sissetulekuga inimeste seas. 

Tööalase staatuse lõikes hindavad end tüübilt säästjaks kõige sagedamini pensionärid (52 protsenti), samas kui investeerijaks peavad end kõige sagedamini ettevõtjad/juhid/tippspetsialistid (10 protsenti).