Repliik

Sven Sester | Uus tagasimakse kasvatab inimeste sissetulekuid (28)

Sven Sester, rahandusminister, IRL, 2. juuni 2015 17:42
Sven Sester Foto: Mari Luud
Sel nädalal arutab riigikogu seadust, mille aluseks on lihtne idee – riik ei võta tulumaksu inimestelt, kes teevad päevad läbi tööd, aga saavad selle eest väikest palka, millega keeruline toime tulla. Selleks makstakse madalat palka saavatele inimestele täiendavalt tagasi osa eelmisel aastal tasutud tulumaksust. See muudab töötamise tasuvamaks, parandab elukvaliteeti ja vähendab vaesust. Inimestele jääb nii 2017. aastal kätte ligi 38 miljonit eurot rohkem, mis omakorda kasvatab tarbimist,

Eelnõu järgi saavad tagasimakset taotleda inimesed, kes töötavad täistööajaga vähemalt kuuel kuul aastas. See reegel on kirjas, et paraneks just nende inimeste olukord, kes tõesti päev läbi madala palgaga töötavad. Teadmiseks – täistööajaga võivad seaduse järgi töötada vaid täisealised. Seega alaealised tagasimakset ei saa.

Makset saaksid inimesed, kelle keskmine brutotulu kuus on alla 649 euro. Tagasimakse kasvab alampalgast kuni ligikaudu 480 euro suuruse sissetulekuni ja hakkab seejärel kahanema nii, et iga euro täiendavat sissetulekut vähendab tagasimakset 35 sendi võrra. See tähendab, et alati on kasulik teenida rohkem.

Meid on hoiatatud, et selline palgast sõltuv tagasimakse võib ahvatleda inimesi ümbrikupalka vastu võtma.  Sellepärast oleme süsteemi üles ehitanud nii, et tagasimakset ei saa mitte igas kuus, vaid korra aastas. See tähendab, et võimalikul ümbrikupalga saajal tuleb terve aasta arvestada sellega, et tööandja ühel hetkel ebaseaduslikku kokkulepet ei täida ja ta jääb loodetud kasust ilma. Süsteemi haldab maksu- ja tolliamet, kellel on valeandmete esitamisel õigus tagasi nõuda nii pettusega saadud tagasimakse kui tasumata maksud ja ümbrikupalga maksjaid ja saajaid ka muul viisil korrale kutsuda.

Tagasimakse täpse suuruse arvestamiseks on seaduses valem, mis arvestab nii sissetulekut kui ka töötatud kuude arvu. Kes töötab sama palgaga rohkem kuid, saab rohkem tagasimakset. Lisaks võetakse arvesse kogu tulu ning tagasimakset ei saa inimene, kes saab suurt dividenditulu, aga maksab omale vaid alampalka.

See, kui suur tagasimakse täpselt on, sõltub ka sellest, kui palju on inimene eelmisel aastal tegelikult tulumaksu maksnud ja kui palju ta on juba tulumaksu tagasi saanud muude maksuvabastustega nagu maksuvaba tulu alates teisest lapsest või eluasemelaenu intresside, annetuste ja koolituskulude maksuvabastus.

Tagasimakset saab esimest korda taotleda 2017. aastal koos tuludeklaratsiooniga. Seda tasub meeles pidada ka neil, kes pole seni tuludeklaratsiooni ise maksu- ja tolliametile esitanud.  Esimene uus tagasimakse jõuab taotlejate kontodele hiljemalt 30. juuniks 2017. aastal.

Eelnõu kasvatab nende inimeste sissetulekut, kes töötavad aastas vähemalt kuus kuud täistööajaga ja kelle tulu jääb alla kolmekordse vaesuspiiri. Neid inimesi on rahandusministeeriumi hinnangul Eestis ligi 104 000. Muudatuse  on riigieelarves juba ka järgnevateks aastateks reserveeritud. Kokkuvõttes parandab seadus oluliselt madalat palka saavate inimeste olukorda, vähendab vaesust ja toetab majanduskasvu.

Samal teemal

10.05.2015
ÕHTULEHE VIDEO | Sven Sester premeerib oma prouat igapäevase korraliku kallistusega