Egert MustFoto: Teet Malsroos
Õhtuleht.ee 1. juuni 2015 12:53
Ringkonnakohus mõistis Egert Mustale piinamist käsitleva paragrahvi järgi maakohtust rangema karistuse, mehe 9 aastane pikkune üldkaristus jäi jõusse.

Kohus mõistis Egert Mustale kehalist väärkohtlemist käsitleva paragrahvi alusel 4 aastase vangistuse, eelnevalt oli selle eest mõistetud 3 aastane vangistus, teatas Tallinna Halduskohtu ja Ringkonnakohtu pressiesindaja.

Samuti muutis ringkonnakohus maakohtu otsuse põhiosa, lugedes piinamise Egert Musta poolt toimepanduks otsese tahtlusega mitte kaudse tahtlusega nagu oli maakohtu otsuses. Muus osas jäi maakohtu otsus muutmata.

Egert Musta süüdistati selles, et ta järjepidevalt ja suurt valu põhjustades kehaliselt väärkohtles oma elukaaslase tütart, põhjustades lapsele füüsilist valu ja hulgalised nahaalused verevalumid. Samuti süüdistati teda lapsele eluohtliku tervisekahjustuse tekitamises.

Prokurör taotles tühistada Harju Maakohtu otsus Egert Musta poolt piinamise ja raske tervisekahjustuse tekitamise kaudse tahtlusega toimepanemise ning nende eest mõistetud üksikkaristuste osas. Prokurör taotles kohtult teha uus otsus, millega mõista Egert Must süüdi tegude toimepanemises otsese tahtlusega, suurendada mõlema teo eest karistust maksimumini ning liitkaristuseks mõista vangistus kaksteist aastat.

Kohus mõistis piinamist käsitleva paragrahvi järgi rangema karistuse, leides, et see tegu oli toime pandud otsese tahtlusega. Raske tervisekahjustuse tekitamise osas ringkonnakohus aga nõustus maakohtuga, leides, et see tegu ei olnud toime pandud otsese tahtlusega vaid kaudse tahtlusega.

Seetõttu liitkaristuseks jäi 9 aastane vangistus, kuna liitkaristuse moodustamisel taotles prokurör kergema karistuse raskemaga kaetuks lugemise printsiibi kohaldamist ehk süüdlasele kõige soodsama liitkaristuse moodustamise põhimõtte kohaldamist.

Kaitsja taotles piinamise osas Egert Must õigeks mõista ning raske tervisekahjustuse tekitamise süüdistus ümber kvalifitseerida raske tervisekahjustuse tekitamiseks ettevaatamatusest.

Kaitsja apellatsiooni jättis kohus rahuldamata.

Kohtuotsuse võib vaidlustada Riigikohtus 30 päeva jooksul.