Anita LuikFoto: Erakogu
Anita Luik, Lõuna-Taani ülikooli Lähis-Ida õpingute magister 29. mai 2015 18:13
Pagulane on kurjategija, vandaal, mõrvar, vägivallatseja, räpane logard, moslem? Tundub, et just sellised seosed on eestlane enda jaoks loonud. Viimaste nädalate jooksul on Euroopa Komisjoni plaan saata Eestisse kahe aasta jooksul üle 1000 pagulase tekitanud tuliseid emotsioone ja väljaütlemisi.

Kahjuks on neist enamik keskendunud viha õhutamisele ning ratsionaalset arutlust probleemi lahendamisele on näha vähe. Kindlasti toob nii suure hulga abivajajate tulek endaga kaasa uusi küsimusi ja teemasid, millega me varem ei ole pidanud kokku puutuma. Siiski olen üsna kindel, et senised artiklid ja postitused sotsiaalmeedias, mis toovad näited Euroopa probleemidest, seostades seda pagulastega, ei ole kindlasti mitte kõige parem lähenemise viis.

Olen nõus, Eesti riik ei ole praegu valmis selliseks immigrantide hulgaks, ei saa me enda abivajajategagi hakkama. Peale selle on mitme võõrvõimu all elamine jätnud sügava jälje meie mõtteviisile, mis nüüd ksenofoobiana väljendub. Kas pole osa eestlaste mõtteviisist, et kõik kultuurid ja rahvused, mis natukenegi meie omast erinevad, on kurjast? Igaüks peaks jääma oma riiki! Aga kas me ise käitumine nii, nagu ootame ülejäänud maailmalt? 

Kas oleme ise paremad? 

Võtame kas või teise Eesti ehk Soome. Igaüks teab kedagi, kes on Soomes tööl käinud või on ise seda teinud. 2014. aastal moodustasime me alla protsendi Soome elanikkonnast, nende rahvastikuregistri uuringu alusel on meid seal arvuliselt 48 354. Lisaks on eestlaste osakaal märkimisväärne ka Rootsis, Saksamaal ja Ühendkuningriikides.

Mis õigus on meil siseneda teistesse riikidesse, aga pagulastel mitte? Õigus, me oleme paremad, sest… Siin tekivad kindlasti vastuväited: eestlased üritavad rohkem integreeruda ja kohalikku keelt õppida; eestlased rändavad, et tööd leida ja ei toetu kohalikule toetussüsteemile ja maksumaksjale; eestlaste tõttu ei kasva mujal kuritegevus.

Jah, meie rände põhjus on erinev sellest, mis toimub praegu pagulastega ja selle üle võib ainult õnnelik olla, et sõjad ja muud katastroofid meie riiki ja rahvust ei laasta. Kui homme algaks Eestis sõda, kui paljud meist tegelikult jääksid oma kodumaale ning kui paljud põgeneksid mujale, et uue riigi najal end üles ehitada? Lisaks ma ei saa nõustuda, et kõik eestlased õpivad mujale kolides ära kohaliku keele, ei ela tööturahadest ning ei pane toime ühtegi kuritegu. Iga sellise väite juures tuleb pähe vähemalt paar näidet, mis ilmestab, et ka meie rahvus on võõra riigi vastutulelikkust kuritarvitanud.

Mida arvata hirmust, et pagulaste tulek on ohuks tervele Eesti riigile ja rahvuslusele? Kui meie riik on tõesti nii nõrk, et ei suuda toime tulla ei enda ega sissetulevate abivajajatega, kas poleks siis aeg hakata midagi muutma?

Sa väidad, et poliitika on räpane. Kas sa valimas käisid? Kui käisid, siis keda valisid? Andsid oma hääle samadele poliitikutele, kes aastakümnetegagi pole suutnud Eestit edukalt üles ehitada. Või sa ei käinud üldse valimas? Ei ole kellelegi häält anda? Kõik on sulid ja pätid? Tahad öelda, et kõigi mitmesaja kandideerija seas ei olnud ühtegi inimest, kellel oleks olnud potentsiaali?

Õigus, sa ei taha ju oma häält tundmatule anda, läheb kaotsi. Parem anda see tuntud nimedele, mis sest, et sulle nad tegelikult ei meeldi. Aga kui sina oleks andnud ühe hääle tundmatule, kuid ausale inimesele ja lisaks ka sinu sõber, naaber, ülejäänud pere, kas poleks siis see häälte hulk juba märkimisväärne olnud ja su hääl ei oleks kaotsi läinud?

Muige ja kohati ka kurbusega loen meedias avaldatud mõtteavaldusi, et pagulaste tulek on ohuks valgele rassile. Automaatselt tekib paralleel Hitleri uskumusega, et aaria rass on ülim ning seda ohustavad rahvad tuleb hävitada. Hitler pidas aaria rassi vaenlaseks juute, meie kõik pagulasi, olenemata nende rahvusest.

Samamoodi nagu Hitler, kes pidas juute süüdlasteks Saksamaa majandusraskustes, tundub kõvasti kisav eestlaskond pidavat pagulasi süüdi kõikides probleemides, mis meie riigis toimuma hakkavad. Üks neist saab kindlasti olema murul käimine, mis ühes paar päeva tagasi ilmunud artiklis peamiseks süüteoks oli. Ükski natukenegi haritud inimene, ei saaks seda tõsiselt võtta. Tähelepanu oli juhitud ka vandalismile ja kuritegevusele. Kuid mis linnas neid ei ole ja kas tõesti ei ole ühegi eestlase käsi tõusnud seinu rikkuma? Ei saa väita, et need tunnused on seotud pagulaste või varjupaiga taotlejatega. Kõiki väärtegusid ei saa põhjendada immigrantide tulekuga. Huligaane ja kurjategijaid on olemas igas rahvuses, on neid ka meie endi seas. Samamoodi nagu on ka igas rahvuses väga häid inimesi. 

Nad tulevad niikuinii 

Mida ma oma jutuga öelda tahan? Üritan võimalikult lihtsalt sõnastada, et minust saaks aru ka iga netikommentaator, kelle ainus julgus end maksma panna on anonüümselt kommenteerides midagi halvustada.

Ükskõik kui palju sa sõimad ja nead Eesti riiki, poliitikuid, moslemeid või keda iganes, me oleme Euroopa Liidus ja mingi hulk pagulasi tuleb siia!

Neid tuleb rohkem, kui sina või su naabrimees tahaks ja rohkem kui me valmis oleme, aga Eestis hakkab toimuma rahvuste segunemine, nagu see on juba näha igal pool mujal Euroopas. Seda ei saa vältida. Küsimus on ainult selles, kui valutult see kõigi jaoks toimub.

Oota nüüd korraks. Ürita keskenduda. Jah, ma saan aru, et sa oled vihane ja sulle ei meeldi seda kuulda. Tunned juba viha terve riigi ja pagulaste vastu tõusmas, aga palun arutle korraks endamisi.

Kui hakkab toimuma midagi, mida sa muuta ei saa, kas poleks praegustes oludes parim leida viise, kuidas seda võimalikult hästi teha? Kuidas oleks vaja kogu seda protsessi Eestis korraldada? Kuidas pagulasi võimalikult efektiivselt integreerida? Mida rutem nad kohanevad ja keele selgeks saavad, seda parem ju sulle.

Sa tunned ohtu oma julgeolekule, oma tulevikule? Kuid tead ju isegi, et vihast nõretav kommentaar pagulaste suunas ei muuda midagi. Raiskad ainult enda aega ja sõnu. Kui sa tahad midagi muuta, arutle, mõtle, leia lahendusi. Tööta välja ideid, kuidas sisserändajaid aidata. Pane see energia millegi loomisesse ja aita seda riiki, mille kaitsmisesse sa nii tuliselt suhtud.