Eesti uudised

Kohvrid pihku? Vähemalt iga kümnes tööotsija soovib Eestist kohe lahkuda (15)

Juhan Haravee, 29. mai 2015 06:20
Eestlasi peibutab välismaal tööd otsima suurem palk ja soov saada rahvusvahelist töökogemust, kinnitab CV-Online’i maikuu uuring.

Uuring korraldati kõigis kolmes Balti riigis ja hõlmas 6909 inimest: Eestist 4005, Lätist 1828 ja Leedust 1076 vastajat.

"Esimesel pilgul tunduvad need arvud üsnagi šokeerivad," ütleb CV-Online’i turundusjuht Heikko Gross.

"Samas olid jällegi välismaale tööle minna plaanijad tõenäoliselt veidi altimad küsimustele vastama ja võib arvata, et kõik inimesed oma kavatsust siiski ellu ei vii. Sellest hoolimata pole see Eesti tööturu jaoks positiivne väljavaade. Meil on niigi kasvav tööjõupuudus ja tööandjad on hädas heade töötajate leidmisega."

Peamiste põhjustena, miks Eestis küsitletud soovivad välismaale tööle minna, on siinsed väikesed palgad (67% vastanutest); soov saada rahvusvahelist töökogemust (32); asjaolu, et Eestist ei leita enda kvalifikatsioonile või töökogemusele vastavaid tööpakkumisi (14) ja perekondlikud põhjused (näiteks välismaal töötavad sugulased, 12 protsenti).

"Ootuspäraselt oli esikohal palga argument ja eks ongi üksjagu riike, kus saab sama töö eest kõrgemat tasu teenida kui Eestis. See ei ole küll uus info, kuid kindlasti teema, millega Eesti ühiskonnal tuleb tegelda – kuidas Eesti palgatasemeid tõsta, et just eeskätt keskmisest madalamat tasu teenivad inimesed riigist jäädavalt ei lahkuks," hindab olukorda Gross.

Eestis küsitletute eelistatumad sihtkohad välismaale minekul on üle pooltel Soome, Rootsit eelistaks 34 protsenti vastanuist.

Valdkondade kaupa soovib suurim arv eestlasi töötada teeninduse, tootmise ja töötlemise, turismi ja majutuse, transpordi ja logistika ning kaubanduse valdkonnas. Balti riikide lõikes suuri erinevusi ei ole. Erand on Lätis IT-valdkonnas töötavad inimesed, kes on Eesti ja Leedu kolleegidega võrreldes oluliselt altimad välismaale tööle minekule. Lätist ja Leedust eelistatakse minna eelkõige Suurbritanniasse.

Eestis oleks altim välismaal töötamisele paarikümneaastased või pisut vanemad tootmises või ehitusel töötavad mehed, olgu siis spetsialistid või oskustöölised. Kõige vähem kipuvad välismaale tööle pensionieale lähenevad meedia ja avalike suhete valdkonna tippspetsialistid.

Suhtarve vaadates on maakondade kaupa kõige avatumad välismaale minekuks Ida-Virumaa elanikud, kus iga viies kaalub seda. Kõige vähem aga kiputakse raja taha Põlvamaalt, vaid 3,9 protsendil on see mõttes.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee