Tüdrukud Ukrainas Slovjanski kooliõuel Foto: UNICEF Ukraine / 2015 / Pavel Zmey
Kristel Lõuk 27. mai 2015 22:59
Eesti on kriisides toetanud UNICEFi ja selle tegevusi 1998. aastast. Meie riik on praegu UNICEFi täitevnõukogu (annab lastefondi tegevuseks suuniseid) liige ning sel aastal ka UNICEFi büroos asepresident.

Maailmas laste õiguste kaitsmisega tegelev ÜRO Lastefond, lühemalt UNICEF, on ÜRO egiidi all tegutsev rahvusvaheline organisatsioon, mis loodi ühehäälselt 1946. aastal ÜRO peaassamblee esimesel istungjärgul. Eesmärk oli anda lühiajalist kriisiabi lastele II maailmasõja tagajärgede käes kannatavas Euroopas. UNICEF hakkas tööle selle nimel, et ületada vaesusest, vägivallast, haigustest ja diskrimineerimisest tingitud takistusi laste arengule. Esialgselt ajutiselt loodud organisatsiooni töö osutus aga niivõrd oluliseks ja vajalikuks, et seda otsustati jätkata.

UNICEF lähtub oma töös Lapse õiguste konventsioonist ja toetab laste arengut alates ema rasedusest kuni lapse teismeliseks saamiseni. Esmatähtsateks on maailmas jätkuvalt tõsist tähelepanu nõudvad teemad nagu tervishoid, HIV ja AIDS, vesi, sanitaartingimused ja hügieen, toitumine, haridus, lastekaitse ja sotsiaalne sidusus. UNICEFi rahastatakse ainult vabatahtlikest annetustest. Nüüdseks toetab UNICEF peaaegu kõigis maailma riikides ehk enam kui 190 maal läbiviidavaid programme ja projekte, sealhulgas rahvuskomiteede kaudu. Rahvuskomiteede näol on tegemist vabaühendustega erinevates riikides, kellel on õigus kasutada UNICEFi logo ning kes koguvad erasektorilt raha UNICEFi tegevuse toetamiseks nii oma riigis, regioonis kui ka maailmas.

Abistajad riskivad sageli oma eluga

Igapäevaselt töötab UNICEF selle nimel, et kõikidele lastele – võrdselt nii tüdrukutele kui poistele – oleks tagatud vähemalt algharidus. Tavapärasemate lastehaiguste vastu vaktsineerimine on samuti üks UNICEFi oluline töövaldkond - et lapsed ei peaks kannatama haiguste käes, mida on võimalik vältida. Laiema eesmärgina töötatakse lastefondis selle nimel, et tagada maailmas suurem võrdsus ning hoida ära naiste ja tüdrukute diskrimineerimist. Laialdaste kampaaniatega võitleb UNICEF laste ärakasutamise ja lastevastase vägivalla vastu.

Kui paljud abiorganisatsioonid tegelevad kas arengu või humanitaarabiga, siis UNICEF tegeleb mõlemaga. Suur väljakutse on sujuva ülemineku korraldamine humanitaarabilt arenguabile. Humanitaarabi andmine on abiorganisatsioonidele, sealhulgas UNICEFile üha keerulisem, kuna humanitaarkriise on maailmas järjest rohkem, vajadused pidevalt suurenevad ning abi on keerulisem kohale toimetada.

Umbes 230 miljonit last elab riikides ja piirkondades, kus on relvastatud konfliktid. Ainuüksi 2014. aastal sattus 15 miljonit last äärmiselt raskesse olukorda maailma erinevates konfliktipiirkondades – Kesk-Aafrika Vabariigis, Iraagis, Lõuna-Sudaanis, Palestiinas, Süürias ja Ukrainas. Lapsed said surma oma kodudes, koolides, paljud olid sunnitud elukohast või isegi koduriigist põgenema, nad ei saanud alustada oma kooliteed või jätkata haridusteed, nad kaotasid vanemad, nende füüsiline turvalisus on sageli ohustatud ning nende tulevik on ebakindel, hinged ja psüühika traumeeritud.

Rahvusvahelise kogukonna abi on katastroofi- ja kriisipiirkondades tihti ülioluline, vaja on kiiresti reageerida. UNICEF püüab keset kaost tekitada lastele mingisugustki normaalsust ning pakkuda neile turvalist keskkonda. Siinjuures ei saa rõhutamata jätta, et teisi abistades riskivad humanitaartöötajad sageli oma eluga, rünnakud humanitaartöötajate vastu on muutunud sagedasemaks. Kurvaks näiteks on hiljutine pommiplahvatus Garowes Põhja-Somaalias, kus sai surma neli ja vigastada viis UNICEFi töötajat.

Eesti osaleb aktiivselt UNICEFi töös

Eesti on doonorriigina UNICEFi ja selle tegevusi kriisides toetanud juba 1998. aastast. Eelmisel aastal toetas Eesti UNICEFi tegevusi 605 000 euroga. Lisaks tegevustoetusele tegime UNICEFiga koostööprojekte Gruusias ja Ukrainas ning andsime UNICEFi kaudu humanitaarabi, et toetada Süüria pagulaslastele hariduse andmist ning abistada Süüria kriisis vägivalla all kannatanud naisi ja lapsi , samuti panustaisem Lõuna-Sudaani ja Gaza humanitaarkriiside leevendamisse.

2015. aastal oleme toetanud UNICEFi Ukraina kontori humanitaartegevusi ning andnud UNICEFi kaudu humanitaarabi tormis kannatanud Vanuatule ja Tuvalule, et aidata nendel riikidel kriisist välja tulla, taastada lastele võimalus käia koolis ja tunda end kaitstute ja toetatuna.

Eesti osaleb aktiivselt UNICEFi nõukogu töös, mille liikmed oleme alates 2011. aastast. 2012. aastal valiti Eesti teistkordselt UNICEFi täitevnõukogu liikmeks perioodiks 2014-2016. Sel aastal on Eesti Ida-Euroopa grupi esindajana UNICEFi büroos asepresident. Nõukogu töö eesmärgiks on anda UNICEFi tegevuseks suuniseid ning jälgida, et organisatsioon strateegilises kavas kokkulepitud eesmärkidest ka kinni peaks. Töö lastega on töö tulevikuga, mida me väärtustame ega tohi alahinnata.

 

30. mail kell 13.00-19.00 toimub Tallinnas Vabaduse väljakul Maailmapäev. Tule sõprade ja kogu perega ja vaata, mida on maailmal Sulle pakkuda! Vaata ka ürituse kava: www.maailmapäev.ee