Maailmapäev

Laps väärib austust ja inimväärset kohtlemist (13)

Kiira Gornischeff, MTÜ Lastekaitse Liidu projektijuht, 27. mai 2015 22:08
Paljudes riikides on lapstööjõud seadusega keelatud, kuid endiselt on üle maailma tohutu hulk lapsi, kes veedavad oma lapsepõlve rasket ning ebainimlikes tingimustes orjatööd tehes. Foto: Jean Pierre Laffont / ÜRO
Võib öelda, et veel 25 aastat tagasi puudusid lastel igasugused õigused. Lapse õiguste konventsiooni ehk riikidevahelise kokkuleppe sõlmimisega 1989. aastal muutus lapse kuvand ning lastest said inimõiguste hoidjad. Kõik lapsed on võrdsete õigustega, keda peab austama ning kohtlema inimväärikalt.

Igal lapsel on inimõigused vaatamata rassile, nahavärvile, soole, keelele, kodakondsusele, etnilisele või sotsiaalsele päritolule, varanduslikule seisundile, puudele või muule. Tänaseks maailmas kõige enam rahvusvaheliselt kinnitatud inimõiguste dokument on olulisel määral mõjutanud ka Eesti laste elu ning õigusi, seades riigile rea erinevaid seadusandlikke ja halduslikke kohustusi. Laste õiguste raamdokument on laiahaardeline, puudutades nii lapse kodaniku-, poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi.

Üks olulisim lapse õigus on õigus vägivallavabale elule. Konventsioon on esimene selgesõnaline rahvusvaheline inimõiguste tööriist, millega kaitstakse lapsi vägivalla eest. Laste väärkohtlemisega rikuvad täiskasvanud inimõiguste aluspõhimõtteid: austus inimväärikuse vastu, õigus füüsilisele puutumatusele ja õigus seaduse võrdsele kaitsele. Samal ajal kui laste õigusrikkumiste arv Eestis on vähenenud, on kahetsusväärne, et laste suhtes toime pandud ning laste omavaheline vägivald aina suureneb. Küll aga on hea meel tõdeda, et üks suur samm sai Eestis hiljuti ka selles suunas tehtud ning uue lastekaitse seadusega keelustatakse lapse kehaline karistamine.

Kuid kõik algab kodust, lapse sotsiaalsest keskkonnast ning lapse madalast staatusest. Uuringud näitavad, et lastel, kellel on vanematega head suhted, esineb õigusrikkumisi kaks korda vähem, mistõttu on positiivne, et lisaks seadusandlusele arendatakse vanemate kasvatusoskusi erinevate vanemlusprogrammidega (nt Incredible Years programm) ning noorte vägivalla vähendamist mitmete vägivalla ennetusprogrammidega (nt MTÜ Lastekaitse Liidu projekt "Kiusamisest vabaks lasteaed ja kool" ja paljud teised projektid Euroopa majanduspiirkonna programmi "Riskilapsed ja pered" raames).

Vaatamata suurtele positiivsetele hüpetele laste kaitses peame jätkama stereotüüpsete mõtlemismallidega võitlemist, ühiskonna teadlikkuse tõstmist ning astuma veelgi jõulisemalt seadusandlikke ja poliitilisi samme, et lapse õigused oleksid tagatud, lapse kuvand ning valitsevad hoiakud muutuksid ning lapsed oleksid täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed.

* Kui soovid rohkem infot lapse õigustest, külasta Lastekaitse Liidu kodulehte www.lastekaitseliit.ee.

 

30. mail kell 13.00-19.00 toimub Tallinnas Vabaduse väljakul Maailmapäev. Tule sõprade ja kogu perega ja vaata, mida on maailmal Sulle pakkuda! Vaata ka ürituse kava: www.maailmapäev.ee

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee