Repliik

Küsimus | Miks õpilastele ei öelda, mis aines tasemetööd tulevad?  (6)

Õhtuleht.ee, 25. mai 2015 18:28
Foto: Marianne Loorents
Miks korraldavad koolid tasemetöid, mille ainet õpilased ette ei tea? 

Einar Rull, SA Innove testide ja uuringute keskuse nõunik: See on küsimus, mis praegu huvitab tõesti paljusid. Salajaste tasemetööde all peate ilmselt silmas tasemetöid, mille puhul nii õpilane kui ka õpetaja saavad teada tasemetöö aine samal päeval pärast tasemetööde ümbriku avamist üks tund enne tegeliku töö algust koolis. Mis ainetes ja milliste etteteatamise tingimustega kuuenda klassi kolmas tasemetöö toimub, määrab haridus- ja teadusminister.

Tänu teatamata jätmisele saab tuvastada õpilaste omandatud teadmisi nendes ainetes, kus mingit üleriigilist testi ei olnud ette teatatud. Õppima peab ju kõigis ainetes, mitte ainult nendes, kus tehakse üleriigilisi teste.

Uuringud näitavad, et umbes 6. klassi lõpuks teeb õpilane otsuse, kas õppimist tõsiselt võtta, ja sellest sõltub, millised edasiliikumise võimalused tal tegelikult pärast põhikooli lõpetamist on. Aine mitte ette teatamine soodustab õppimist ka nendes ainetes, mis ei kuulu igal aastal testitavate ainete hulka.

Eri ained kõnetavad erinevaid õpilasi. Õpilane leiab neid õppides koha ühiskonnas ja oma identiteedi. Ainult ette teada kohustuslikke aineid õppides ta seda ei tee. Mitte ette teatamine aitab väärtustada ka teisi aineid peale matemaatika ja emakeele. Aitab õpilasel leida iseennast. Seda on oma korduvates etteastetes rõhutanud näiteks tuntud Briti haridusvisionäär Ken Robinson.

Õpilaste tagasiside on olnud suhteliselt rahulik. Selleks need tasemetööd ongi, et leida augud õppimises ja õpetamises ning siis midagi ette võtta. Kui seda vajadust ei oleks, poleks vajadust ei ette teatatud ega ette teatamata tasemetöid teha. Tasemetöödes osaleb kohustuslikus korras umbes 10% õpilastest. Tegelikult korraldatakse neid aga peaaegu kõigis koolides, sest need annavad koolidele head tagasisidet.