Seljatas rahvusarhiivi: Kurikuulus tegelane Assar Paulus on häiritud, et Eesti Ekspress arhiivist tema 1979. aasta kuritöö välja kaevas. Nüüd peab arhiiv Paulusele avaldama, kes ajakirjanikest isiklikult tema toimikuga tutvumas käis. Foto: Teet Malsroos
Juhan Haravee 22. mai 2015 07:00
Tartu halduskohtu langetatud otsus kohustab rahvusarhiivi teatama kinnipidamisasutuses kohtuistungit ootavale Assar Paulusele tema kunagise kohtutoimiku vastu huvi tundnud Eesti Ekspressi ajakirjaniku ees- ja perekonnanime ning kontaktandmed.

Eile rahuldas Tartu halduskohtu Jõhvi kohtumaja kohtunik oma otsusega kuritegeliku ühenduse juhtimises süüdistatava Assar Pauluse kaebuse andmekaitse inspektsiooni (AKI) ja rahvusarhiivi peale.

Eelmise aasta juulis ilmus nädalalehes Eesti Ekspress artikkel pealkirjaga "Assar Pauluse esimene kuritöö", mis rääkis 1979. aastal toimunud vägistamisest.

Paulus esitas advokaadi vahendusel rahvusarhiivile teabenõude, milles palus andmeid selle kohta, kelle taotlusel ja kellele avaldati kriminaaltoimikusse kogutud andmeid. Rahvusarhiiv teatas avaliku teabe seaduse eraelu puutumatust kaitsvale sättele viidates, et ei saa juurdepääsupiirangu tõttu väljastada arhiivikasutaja taotlust ega andmeid ning edastas Paulusele vaid juurdepääsu võimaldamise otsuse, millel olid taotleja isikuandmed kinni kaetud.

Rahvusarhiivi äraütlemise peale esitas Assar Paulus vaide AKI-le, kelle otsusega tehti rahvusarhiivile ettekirjutus kehtestada Pauluse isikuandmetele kohtudokumentides juurdepääsupiirangud. Arhiivikasutaja andmete osas jätsid aga andmekaitsjad Pauluse nõude rahuldamata. Seepeale pöördus Paulus kohtusse.

Halduskohus leidis, et kaebus on täies ulatuses põhjendatud ning kohustas rahvusarhiivi teatama kaebajale viie tööpäeva jooksul pärast otsuse jõustumist arhivaalide uurimiseks taotluse esitanud isiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed, kui need ei ole isiklikud.

"Antud juhul on taotluse esitaja kinnitanud rahvusarhiivi nõusoleku saamiseks tehtud järelepärimise peale selgesõnaliselt, et see ei olnud erahuvi, vaid Eesti Ekspressi soov tutvuda materjalidega," selgitab Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja Krista Tamm. "Seega ei saa tema nimi ja tööalased kontaktandmed kuidagi olla andmed, millele kehtib avaliku teabe seaduses sätestatud piirang eraelu puutumatust kahjustavatele isikuandmetele ning mille avaldamisest saab õiguspärasel alusel keelduda."

Tartu halduskohtu otsust saab vaidlustada 30 päeva jooksul.

Samal teemal

Kommentaarid  (12)

ss 22. mai 2015 12:35
Kellelgi pannakse nüüd põlved tagurpidi käima
kaigast 22. mai 2015 09:29
Pätid teevad mida tahavad. Kus on kodanikikaitse ja justiitsministeerium. Kurjategija ajab oma kombitsad ka vanglas olles laiali. Nagu Columbias. Rusikatele tuleb rusikatega vastu astuda, sest ainult sellest keelest saavad nad aru. KOHUS käskis arhiivis käinud ajakirjaniku nime avaldada. Kas see pätt tahtis oma vägistamist maha vaikida või pumpab kaitsja assarilt raha välja. EESTI ASI
22. mai 2015 11:14
NSVLiidu ajal sooritatud kuriteod , mille eest on karistus kantud , ei kuulu taasavamisele . Samuti on koik NSVL - aegsed kuriteod juba aegunud .
Sa kaigas 22. mai 2015 18:39
Ole oma avaldustega ettevaatlik vöi teeme kerge jalutuskäigu vabas looduses,meie reeglitega!!!
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS