2
fotot
Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper. (Erik Prozes / Postimees)

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper ütles täna, rahvusvahelisel homofoobiavastasel päeval, et sallivuse suurendamine võiks olla meie ühine eesmärk.

"Selleks et seista vastu vaenulikule suhtumisele geide ja lesbide vastu, ei pea ise olema gei. Meie kõigi võimuses on kutsuda korrale neid, kes väljendavad end geide ja lesbide suunal solvavalt või mitteaustavalt või kes õhutavad vaenu," sõnas Sepper.

Ta lisas, et möödunud aastal astusime suure sammu lähemale võrdsemale ja sallivamale ühiskonnale, tunnistades seadusega erinevaid kooselupaare, edastas võrdõigusvoliniku kantselei. "Töö sallivuse ja inimõiguste austamise kasvatamiseks ei tohi aga katkeda," ütles Sepper.

"Eriti oluline on töötada selle nimel, et koolides ja lasteasutustes ei oleks homo- või transfoobset kiusamist. Selleks et luua sallivat ja kõiki austavat õppekollektiivi, on väga olulised noorsoo- ja haridustöötajate teadmised ja oskused," tõi Sepper välja.

Võrdõigusvolinik tuletas ühtlasi meelde, et geiõigused on inimõigused. "Igal inimesel on õigus võrdsele kohtlemisele hoolimata tema seksuaalsest või soolisest identiteedist. Peame ühiskonnana pingutama, et kaitse põhiõiguste rikkumiste vastu oleks kättesaadev ja efektiivne. Seni kuni ühiskonnas on ükski gei või lesbi, keda vaenatakse või tõrjutakse tema seksuaalsuse tõttu, on aktuaalne tähistada homofoobiavastast päeva," ütles Sepper.

17. mail on IDAHO ehk rahvusvaheline homofoobiavastane päev. Sel päeval räägime sellest, et ühiskonnas elavad kõrvuti erinevate seksuaal- ja sooidentiteetidega inimesed.

Seksuaalne ja sooline enesemääratlus on oluline isikuvabadus, mida tuleb kõigil austada.

Jaga artiklit

76 kommentaari

S
Sepper, vabandage avalikult oma jultunud sõimu pärast.  /   12:21, 4. juuli 2015
Kes on see jultunud Sepper, et võtab endale õiguse pereväärtuste kaitsjaid foobideks sõimata?
Selge näide, et just homopunt on kõige suurem teiste vihkaja ja sildistaja.
Sepper, te peaks vabandama avalikult.....riigiametis külitanud ametnikuhakatis oma räiges häbematuses ei tohiks enam mingi riigiameti toolile saada
I
inimkonnale  /   03:54, 19. mai 2015
Saatana praegune eluase.
Eelnevad salmid tegid kindlaks, et Saatan visati taevast välja. Siiski, see ei tähenda, et Saatan visati põrgusse. Järgmine lause võib mõnda šokeerida. Saatan pole kunagi olnud põrgu läheduseski ja samuti ka tema deemonid! Nende asumine seal on veel ees. Praegu on kurat ja tema kurjade vaimude armee praeguse maailmasüsteemi kontrollimise eest vastutavad (vaata 2.Korintose 1:4). Rahtused Lähis-Idas, Aafrikas, Kesk-Ameerikas ja teistes piirkondades, on tema mängumaa. Kommunistliku fašismi liidrid ja iga valesektlus, mis mõnitb tõelist Jumalat ja Tema Sõna, on kuratliku diktaatori kontrolli all – Lutsiferi! Kuidas see saab nii olla?
Piibel mainib meile, et on olemas kolm taevast (vaata 2.Korintose 12:2). Esimene taevas on atmosfäär maa kohal, teine taevas on tähine taevas ja kolmas taevas on see, kus asub Jumal. Täna on Saatan suuteline seisma teise taeva serval ja välja hüüda kõrvetavaid süüdistusi Jumala rahva vastu. Ilmutuse 12:10 kutsub teda vendade süüdistajaks. Fakt, et ta kontrollib esimest ja teist taevast, on tõestatud Efeslaste 2:2, mis kirjeldab teda kui õhuvallavürsti. Lisaks sellele, Efeslaste 6:12 ütleb: Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Taevaalustega sõna otseses mõttes tähendab “taevas”. Kuna see on mitmuses, see viitab esimesele ja teisele taevale.
Peagi ühel päeval Saatana elukoht uuesti muutub, kuna ta heidetakse välja esimesest ja teisest taevast maa peale, Katsumuste ajaks. See sündmus saab olema sõjaks peaingel Miikaeli ja tema armee ning Saatana ja tema deemonite vahel. Ja taevas tõusis sõda: Miikael ja tema inglid hakkasid sõdima lohega, ning lohe sõdis ja tema inglid (Ilmutuse 12:7). Salmides 8 ja 9 teavitatakse meid, et Saatan kasutab oma positsiooni taevas: Lohe ei saanud võimust, ja enam ei leidunud neile aset taevas. Suur lohe heideti välja, see muistne madu, keda hüütakse Kuradiks ja Saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad - ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga.
Sel ajal Saatan asutab oma posti siin samas maa peal ja mürgitab seda maailma nagu kunagi pole selle maa ajaloo jooksul mürgitatud. Kui sa arvad, et see deemonlik vägi on tegutsemas momendil, siis oota kuni pühakud on üles võetud ja Saatan ja tema armeed võtavad kontrolli enda kätte. Elu pole siis elamist väärt. Ilmutuse 12:12 ütleb: Häda maale ja merele, sest kurat on tulnud alla teie juurde; ta on suures raevus, teades, et tal on aega üürikeseks.
Kui Saatan heidetakse maale, ta taipab, et tema aeg minna põhjatusse auku on lähedal ja et tal on jäänud 1260 päeva oma tegude sooritamiseks (kui see sündmus leiab aset viimase kolme ja poole aasta jooksul Katsumuste ajast). Seepärast Matteuse 24:22 ütleb: Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski, aga valitute pärast kahandatakse neid päevi.
Jah, see päev on tulemas, mil kõik deemonlikud vaimud, kes praegu on õhuvallas, saavad tulema maale ja vallandavad oma kohtumõistmise väed maa kodanike peale. Praegu, Saatan ja tema deemonid teevad visiite maale, ... käivad edasi tagasi maal ja ...kõnnivad üles alla sellel (Iiobi 1:7). Esimene Peetruse 5:8 hoiatab kristlasi: Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata.

Päevatoimetaja

Telefon 51993733
online@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis