Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper.Foto: Erik Prozes / Postimees
Toimetas Kristin Aasma 17. mai 2015 14:40
Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper ütles täna, rahvusvahelisel homofoobiavastasel päeval, et sallivuse suurendamine võiks olla meie ühine eesmärk.

"Selleks et seista vastu vaenulikule suhtumisele geide ja lesbide vastu, ei pea ise olema gei. Meie kõigi võimuses on kutsuda korrale neid, kes väljendavad end geide ja lesbide suunal solvavalt või mitteaustavalt või kes õhutavad vaenu," sõnas Sepper.

Ta lisas, et möödunud aastal astusime suure sammu lähemale võrdsemale ja sallivamale ühiskonnale, tunnistades seadusega erinevaid kooselupaare, edastas võrdõigusvoliniku kantselei. "Töö sallivuse ja inimõiguste austamise kasvatamiseks ei tohi aga katkeda," ütles Sepper.

"Eriti oluline on töötada selle nimel, et koolides ja lasteasutustes ei oleks homo- või transfoobset kiusamist. Selleks et luua sallivat ja kõiki austavat õppekollektiivi, on väga olulised noorsoo- ja haridustöötajate teadmised ja oskused," tõi Sepper välja.

Võrdõigusvolinik tuletas ühtlasi meelde, et geiõigused on inimõigused. "Igal inimesel on õigus võrdsele kohtlemisele hoolimata tema seksuaalsest või soolisest identiteedist. Peame ühiskonnana pingutama, et kaitse põhiõiguste rikkumiste vastu oleks kättesaadev ja efektiivne. Seni kuni ühiskonnas on ükski gei või lesbi, keda vaenatakse või tõrjutakse tema seksuaalsuse tõttu, on aktuaalne tähistada homofoobiavastast päeva," ütles Sepper.

17. mail on IDAHO ehk rahvusvaheline homofoobiavastane päev. Sel päeval räägime sellest, et ühiskonnas elavad kõrvuti erinevate seksuaal- ja sooidentiteetidega inimesed.

Seksuaalne ja sooline enesemääratlus on oluline isikuvabadus, mida tuleb kõigil austada.