SpiraalgalaktikaNGC 6946Foto: NASA
Õhtuleht.ee 15. mai 2015 17:30
Kuidas kaovad galaktikad ehk tähtedest, tolmust ja gaasist koosnevad tähesüsteemid? Ajakirjas Nature ilmunud uurimuse järgi sarnaneb vananevate galaktikate hääbumine kägistamisega, vahendas Popular Science.

Galaktika on surnud siis, kui selles ei teki enam uusi tähti. Tähetekkeks on vaja vesinikku ja heeliumi. Need gaasid tõmbuvad kokku ja kuumenevad, kuni algavad termotuumareaktsioonid, milles aatomituumad hakkavad ühinema raskemateks keemilisteks elementideks ja nii tekivad metallid.

Cambridge´i ülikooli astronoomid uurisid enam kui 25 000 galaktika keemilist koostist. Selgus, et niiöelda elusates ehk pidevalt uusi tähti tootvates galaktikates on gaasi ja metalle enam-vähem võrdselt. Surnud galaktikates seevastu on metalle tunduvalt rohkem.

Täheteadlaste jaoks vihjab see, et surevad galaktikad jäävad oma gaasivarudest ilma. Senikaua, kui leidub pisut vesiniku- ja heeliumijääke, tekivad neist üksikud tähed. See sarnaneb kägistatud inimesele, kes teeb viimaseid hingetõmbeid ja sureb seejärel hapnikupuudusesse.

Mis seda nähtust põhjustab, ei oska astronoomid veel seletada. Võimalik, et gaasi näppavad surevate galaktikate ahned naabrid.