Danske pank maksis väikelapse emale 6000 eurot hüvitist, kuna lõpetas temaga töölepingu seadust rikkudes. Pilt on illustreeriv. (Arno Saar)

Võrdõigusvoliniku toetusel kohtusse läinud endine Danske Bank AS Eesti filiaali töötaja sai Harju maakohtus sõlmitud kompromissi tulemusena pangalt 6000 eurot hüvitist. Pank tunnistas, et lapsepuhkuselt naasnud naise tööleping lõpetati seadust rikkudes. Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi sõnul on lapse saamine ja tema eest hoolitsemine iga inimese õigus. Tööandjad peavad seda õigust austama, edastas võrdõigusvoliniku kantselei.

Naise sõnul muutus tööandja suhtumine temasse pärast lapsehoolduspuhkuselt naasmist täielikult.

"Olin pangas töötanud seitse aastat. Need olid ilusad aastad: uued teadmised, uued sõbrad ja tuttavad, karjääri areng, lootused. Kõik muutus pärast lapsepuhkuselt naasmist, järgnes šokeeriv ja täiesti ootamatu lõpp. Oma tööd ja ametit ma tagasi ei saanud, pidin hoopis kandideerima vabadele ametikohtadele. Minult nõuti uuesti CV esitamist ja motivatsioonikirja kirjutamist, milles pidin selgitama, miks ma soovin oma tööandja juures kandideerida oma ametikohast madalamale ametikohale. Viimase hetkeni lootsin, et see on vaid õudusunenägu," ütles ta.

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper sõnas, et paraku ei ole siin tegemist Eesti mõistes üksikjuhtumiga, vaid levinud praktikaga, millega seisab silmitsi palju väikelaste vanemaid.

"Selles juhtumis on eriti häiriv see, et Danske pank käitus oma töötajaga mitte üksnes seadust rikkudes, vaid ka ebainimlikult. Nõuda omaenda töötajalt tööle tagasitulekuks kandideerimist vabadele ametikohtadele, valida ta konkursil välja ning seejärel mitte talle tööd anda, on inimest alandav ja vääritu," märkis Sepper.

Ta lisas, et lapse saamine ja hoolduspuhkusele jäämine on iga töötaja õigus. Seadus kaitseb väikelaste vanemaid ning kohustab tööandjat tagama inimesele lepingujärgse töö.

"Kas me peaksime normaalseks, kui pärast suvepuhkust teataks tööandja, et kahjuks enam tööd tagasi ei saa? Arvan, et mitte. Ehk tasuks meil kõigil mõelda, millised on hoiakud, mis valitsevad tööturul laste saamise eas naiste ja lapsevanemate suhtes ning kas neil hoiakutel on mõju inimeste otsusele saada lapsi (teine või kolmas laps)," ütles Sepper.

"Loodan, et liigume sinnapoole, et me ei lepi sellega, kui töötaja vabastatakse töölt lapse saamise pärast. Kui tööandja rikub lapsevanema õigust pärast puhkust oma töökohale naasta, peab sellele reageerima. Oma õiguste kaitseks on võimalused olemas," sõnas võrdõigusvolinik.

Kronoloogia

Alates 2005. aastast töötas naine Danske pangas tellerina, seejärel edutati teda kolmel korral kõrgemale kohale.

2012. aasta oktoobris jäi naine lapsehoolduspuhkusele. Ta teatas juba siis, et plaanib tagasi tööle tulla niipea, kui lõpeb riigi poolt tasutav vanemahüvitis.

2013. aasta oktoobris teatas naine tööandjale, et soovib tööle naasta 2014. aasta veebruaris. Pangast lubati uurida, kas kõik saab tööleasumiseks korraldatud. Mõned päevad hiljem helistati naisele pangast ja öeldi, et talle ei ole enam kohta ja naine peaks suhtlema personaliosakonnaga. Samal ajal töötas asendajaks võetud töötaja naise kohal edasi.

Naine võttis ühendust personaliosakonnaga, kust anti teada, et võimalus tööle tagasi saada on 50:50 ning et naisel tuleks hakata vabadele kohtadele kandideerima.

2013. aasta novembri alguses saatis naine pangale e-maili teel avalduse lapsehoolduspuhkuse lõpetamiseks ja tööle naasmiseks.

Novembri lõpus võeti temaga personaliosakonnast ühendust ja anti teada, et välja on kuulutatud konkurss, kus tuleks tööle saamiseks kandideerida. Konkursid toimusid madalamatele ja väiksema palgaga ametikohtadele kui see, kus naine oli töötanud enne lapsepuhkust. Kui naine teatas, et ta kandideerib konkursil, paluti tal esitada CV ja motivatsioonikiri, milles ta pidi põhjendama kandideerimist madalamale ametikohale.

Novembri lõpus kutsuti naine tööintervjuule ning detsembri alguses helistati talle tagasi ja öeldi, et ta on üks tugevamatest kandidaatidest, seejärel kutsuti ta veel kord vestlusele.

10. detsembril 2013 helistati talle personaliosakonnast ja õnnitleti töö saamise puhul. Lisaks avaldati soovi, et ta alustaks tööd juba 2014. aasta jaanuari alguses. Naine oli sellega nõus ja tegi ettevalmistusi tööle asumiseks, otsides lapsele lastehoiukoha.

18. detsembril 2013 anti naisele personaliosakonnast teada, et ta peab veel kohtuma oma uue ülemusega. Kohtumine kujunes uueks töövestluseks.

20. detsembril 2013 teatati naisele, et ta siiski ei saa seda kohta.

2014. aasta jaanuaris anti personaliosakonnast taas teada ühest käimasolevast konkursist, kuid sooviti ka kokku saada, et arutada naise soovi oma tööle tagasi tulla (avalduses oli tööle naasmise tähtajaks märgitud 17. veebruar 2014).

24. jaanuaril 2014 toimunud kohtumisel anti talle teada, et tal on kaks võimalust: kas pikendada lapsehoolduspuhkust või leppida koondamisega. Samal oli pangas käimas mitu konkurssi, et otsida uusi töötajaid.

Naine osales veel ühel panga konkursil, ta kutsuti vestlusele, kuid ei osutunud valituks.
Hakkas lähenema tähtaeg, mil naine oleks pidanud avalduse järgi tööle asuma.

14. veebruaril 2014 võttis naine pangaga ühendust ja andis teada, et asub 17. veebruaril 2014 tööle. 

17. veebruaril 2014 teatas pank, et naine on koondatud.

Võrdõigusvoliniku poole suunati naine veebruaris 2014 Tööinspektsiooni juristi poolt ja ta sai kohe nõustamist. Seejärel hakati tema asjaga tegelema, pöörduti koos töövaidluskomisjoni, kus vaidlus kaotati. Komisjoni pöördumiseks on inimesel soolise võrdõiguslikkuse seaduse järgi aega 1 aasta oma õiguste rikkumisest teada saamisest. Töövaidluskomisjon aga leidis, et naine oleks pidanud diskrimineerimise tuvastamiseks pöörduma komisjoni 30 päeva jooksul.

Kuna tegu oli voliniku hinnangul ilmse soolise diskrimineerimisega, siis otsustati koos naisega minna kohtusse. Kohtukulud kandis võrdõigusvoliniku kantselei. Kohtus sõlmitud kompromissi järgi maksis pank hüvitise kõrval välja ka advokaaditasu.

Taustainfo

Võrdõigusvolinik annab inimestele nõu ja abi diskrimineerimise korral inimese soo, raseduse, lapsevanemaks olemise, rahvuse, vanuse, puude, nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste või seksuaalse identiteedi tõttu.

Kui on vajalik, toetab võrdõigusvolinik inimest avalduse või hagi koostamisel töövaidluskomisjoni või kohtusse. Õiguslikult olulisemates vaidlustes toetab volinik advokaadi palkamisega ning kannab inimese eest kohtuskäimise kulud.
Kõige rohkem volinikule esitatud kaebusi on seotud diskrimineerimiskahtlusega raseduse ja lapsevanemaks olemise tõttu.

Lapsevanemaks olemine või perekondlike kohustuste täitmine ei tohi olla põhjuseks, miks tööleping töötajaga lõpetatakse. Soolise võrdõiguslikkuse seaduse järgi ei või lapsehoolduspuhkuselt naasjat võrreldes teiste töötajatega ebasoodsamalt kohelda.
Ebavõrdne kohtlemine raseduse või lapsevanemaks olemise tõttu on soolise võrdõiguslikkuse seaduse järgi sooline diskrimineerimine, mille puhul on võimalik nõuda tööandjalt töövaidluskomisjoni või kohtu kaudu hüvitist nii varalise kui ka moraalse kahju eest. Kui inimese õigusi on rikutud, on moraalne kahju tekkinud.

Töölepingu seaduse järgi on emal või isal õigus saada lapsehoolduspuhkust kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni ning tööandja peab tagama töötajale lepingujärgse töö. Alla 3aastase lapse vanema töölepingu ülesütlemisel eeldatakse, et see toimus seetõttu, et inimene täitis olulisi perekondlikke kohustusi. Kui nimetatud töölepingu seaduse põhimõtteid on rikutud, on toimunud sooline diskrimineerimine.

Jaga artiklit

23 kommentaari

I
inimkonnale  /   01:39, 16. mai 2015
Piibel mainib meile, et on olemas kolm taevast (vaata 2.Korintose 12:2). Esimene taevas on atmosfäär maa kohal, teine taevas on tähine taevas ja kolmas taevas on see, kus asub Jumal. Täna on Saatan suuteline seisma teise taeva serval ja välja hüüda kõrvetavaid süüdistusi Jumala rahva vastu. Ilmutuse 12:10 kutsub teda vendade süüdistajaks. Fakt, et ta kontrollib esimest ja teist taevast, on tõestatud Efeslaste 2:2, mis kirjeldab teda kui õhuvallavürsti. Lisaks sellele, Efeslaste 6:12 ütleb: Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Taevaalustega sõna otseses mõttes tähendab “taevas”. Kuna see on mitmuses, see viitab esimesele ja teisele taevale.
Peagi ühel päeval Saatana elukoht uuesti muutub, kuna ta heidetakse välja esimesest ja teisest taevast maa peale, Katsumuste ajaks. See sündmus saab olema sõjaks peaingel Miikaeli ja tema armee ning Saatana ja tema deemonite vahel. Ja taevas tõusis sõda: Miikael ja tema inglid hakkasid sõdima lohega, ning lohe sõdis ja tema inglid (Ilmutuse 12:7). Salmides 8 ja 9 teavitatakse meid, et Saatan kasutab oma positsiooni taevas: Lohe ei saanud võimust, ja enam ei leidunud neile aset taevas. Suur lohe heideti välja, see muistne madu, keda hüütakse Kuradiks ja Saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad - ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga.
Sel ajal Saatan asutab oma posti siin samas maa peal ja mürgitab seda maailma nagu kunagi pole selle maa ajaloo jooksul mürgitatud. Kui sa arvad, et see deemonlik vägi on tegutsemas momendil, siis oota kuni pühakud on üles võetud ja Saatan ja tema armeed võtavad kontrolli enda kätte. Elu pole siis elamist väärt. Ilmutuse 12:12 ütleb: Häda maale ja merele, sest kurat on tulnud alla teie juurde; ta on suures raevus, teades, et tal on aega üürikeseks.
Kui Saatan heidetakse maale, ta taipab, et tema aeg minna põhjatusse auku on lähedal ja et tal on jäänud 1260 päeva oma tegude sooritamiseks (kui see sündmus leiab aset viimase kolme ja poole aasta jooksul Katsumuste ajast). Seepärast Matteuse 24:22 ütleb: Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski, aga valitute pärast kahandatakse neid päevi.
Jah, see päev on tulemas, mil kõik deemonlikud vaimud, kes praegu on õhuvallas, saavad tulema maale ja vallandavad oma kohtumõistmise väed maa kodanike peale. Praegu, Saatan ja tema deemonid teevad visiite maale, ... käivad edasi tagasi maal ja ...kõnnivad üles alla sellel (Iiobi 1:7). Esimene Peetruse 5:8 hoiatab kristlasi: Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata.
M
Money-Monkey  /   16:03, 15. mai 2015
Danske Bänk, bääd ja ülbe pank, nagu näha ja kuulda.
SEB is the best.

Päevatoimetaja

Triinu Laan
Telefon 51993733
Triinu.laan@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis