Paadipõgenikud VahemerelFoto: AFP
Õhtuleht.ee 13. mai 2015 15:41
Euroopa Komisjon esitles täna Euroopa rände tegevuskava Vahemere kriisisituatsiooni kiireks lahendamiseks. Konkreetsed ettepanekud, kuidas põgenikke liikmesriikide vahel jaotada, esitatakse mai lõpus, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Tegevuskavas on esitatud Euroopa tasandi sise- ja välispoliitilised meetmed, millega võimalikult hästi ära kasutada ELi käsutuses olevaid vahendeid. 

Kiireloomuliste meetmetena kavatsetakse kõigepealt kolmekordistada 2015. ja 2016. aastal Euroopa Liidu piirivalveagentuuri Frontexi ühisoperatsioonide Triton ja Poseidon suutlikkust ja ressursse.

Täna võeti vajalike vahendite tagamiseks vastu 2015. aasta paranduseelarve - kokku 89 miljonit eurot, sealhulgas 57 miljonit eurot Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondile ja 5 miljonit eurot Sisejulgeolekufondile piiriäärsete liikmesriikide toetamiseks. Mai lõpus esitletakse operatsiooni Triton uut tegevuskava.

Teiseks tehakse ettepanek rakendada esimest korda mehhanismi, millega toetada liikmesriike, keda on tabanud rändajate ootamatu sissevool. Mai lõpus teeb komisjon ettepaneku ajutise mehhanismi kohta, mille abil jaotada ELis selgelt rahvusvahelist kaitset vajavaid inimesi. Ettepanek alalise ELi süsteemi kohta, mille alusel massilisest sisserändest tingitud hädaolukorras inimesi ümber asustada, esitatakse 2015. aasta lõpus.

Kolmandaks kavatsetakse mai lõpus teha ettepanek ELi ümberasustamiskava kohta, mille raames tagatakse kõikide liikmesriikide peale kokku 20 000 kohta Euroopas selgelt rahvusvahelist kaitset vajavatele põgenikele. Sel eesmärgil nähakse 2015. ja 2016. aastaks ette 50 miljoni euro väärtuses täiendavaid sihtotstarbelisi vahendeid.

Neljandaks plaanitakse alustada Vahemerel ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitika operatsiooni inimkaubitsejate võrgustike lõhkumiseks ja inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastu võitlemiseks, toetudes sealjuures rahvusvahelisele õigusele.

Edasiste meetmetena on kavas vähendada ajutise rände ajendeid, parandada piirihaldust,  edendada süstemaatilist isikute tuvastamist ja sõrmejälgede võtmist ning kokkuvõttes tagada, et kahaneva rahvaarvuga Euroopa jääks rändajatele atraktiivseks sihtkohaks.