Eesti uudised

Oled seadnud hariduses kõrged sihid? Taotle stipendiumi! 

Mairi Kadak, 11. mai 2015, 20:42
Foto: TAIRO LUTTER
Audentese erakool annab järgmiseks õppeaastaks välja kaks täisstipendiumi õpilastele, kes asuvad õppima rahvusvahelise gümnaasiumiõppe IB (International Baccalaureate) programmi eelaasta (pre-year) või IB Diploma 1. kursusel.

Stipendiumile saavad kandideerida kõik 9. ja 10. klassi lõpetajad, kes soovivad jätkata õpinguid Audentese erakoolis IB õppekava järgi.

Audentese erakooli IB-õppe koordinaatori Karolin Mäe sõnul sobib rahvusvaheline IB Diploma programmi õppekava eriti hästi neile, kel on plaanis jätkata gümnaasiumi lõpetamise järel õpinguid välismaal või mõnes Eesti ülikooli ingliskeelses õppes: "IB Diploma programmi lõputunnistust aktseptib enamik välisülikoole, see annab soovijatele võimaluse jätkata õpinguid Cambridge’s, Oxfordis või mõnes teises kõrgelt tunnustatud ülikoolis. Loomulikult saavad programmi läbinud jätkata õpinguid ka Eesti kõrg- ja ülikoolides."

Täisstipendiumi 2015/2016. õppeaastaks võivad kaks 9. või 10. klassi lõpetajat saada IB programmi eelaasta või diplomiprogrammi 1. kursusel õppimiseks.

"Ootame motivatsioonikirju julgetelt ja tegusatelt noorelt üle Eesti, kes soovivad omandada rahvusvahelist gümnaasiumiharidust ja õppida mitmekultuurilises klassis," ütles Mäe. "Kui stipendiumisaaja näitab õppetöös ja kooli ühistegevuses üles silmapaistvaid tulemusi, saab ta taotleda stipendiumi jätkumist vastavalt IB stipendiumistatuudile ka järgmiseks õppeaastaks."

Täiendavate stipendiumite väljaandmise põhjuseks on Mäe sõnul kooli soov teha rahvusvaheline gümnaasiumiharidus kättesaadavamaks. "On selge, et hea haridus on võti tulevikku," nentis ta. "Koolina on meie ülesanne aidata võimalikult paljudel noortel leida võimalus kvaliteetse ja inspireeriva gümnaasiumihariduse omandamiseks."

Stipendiumile kandideerimiseks peab taotleja esitama kooli kodulehel (www.audentes.ee) elektroonilise avalduse ning saatma hiljemalt 11. maiks motivatsioonikirja ja koolitunnistuse koopia. Kandideerijatel on vaja sooritada ka kombineeritud test ja kirjutada essee, lisaks toimub vestlus.

Stipendiumisaajad selguvad hiljemalt 28. maiks. Täpsemalt saab stipendiumile kandideerimise tingimustest lugeda Audentese kodu-lehelt (vt: Vastuvõtukampaania).

Õppekeeleks on IB-õppes inglise keel. Iga noor kujundab selles programmis oma õppeplaani ise, valides 13 õppeaine hulgast välja kuus. Neist kolm omandatakse standardtasemel ja kolm kõrgtasemel. Individuaalne õppeplaan annab õpilasele võimaluse juba varakult keskenduda valdkondadele, mis teda kõige enam huvitavad ja mida ta soovib ülikoolis edasi õppida.

Audentese erakooli IB-õppes õpib lisaks eestlastele praegu õpilasi kaheksast rahvusest.

"IB torgib taibukalt!"

Kristjan Maasik:

"IB on tavalisest Eesti õppekavast küllaltki erinev. Palju pannakse rõhku iseseisvuse arendamisele ja individuaalsele õppimisele. Oma aja planeerimine ja selle mõistlik kasutamine on oskused, milleta selles programmis edu ei saavuta. IB on andnud mulle palju uusi teadmisi ning arendanud suhtlemisoskust. Muidugi on see ka hea inglise keele praktiseerimise võimalus. Kindlasti on see hea võimalus ennast proovile panna ja arendada."

Greta Olive Mägi:

"IB õppekava julgustab mind võtma aktiivset rolli õppijana, kes vastutab ise oma edu ja tulemuste eest. IB-õpe nii-öelda eraldab mehed poistest, sest töö maht on siin küllaltki suur. Nii mõnigi kord jääb mulje, et õpetajad kohtlevad meid kui ülikooli õppureid ja ootavad meilt kõrgetasemelisi uurimustöid ja teadusprojekte."

Miia Natka:

"IB torgIB taIBukalt. See on väga teadmisteküllane õppeprogramm. Me õpime mitmekülgselt ning siduvalt, see tähendab, et seome erinevaid aineid omavahel (nagu näiteks psühholoogia ja matemaatika) ning vaatame õpitut mitme nurga alt. Minu ootused ei olnud IBsse õppima tulles just väga kõrged. Ma olin harjunud õppima seda, mida õppekava ette nägi – kõike. Siin aga õpid seda, millest oled huvitatud. Meil on võimalus valida ained, mida seostame oma tule-

IB-programm on ka väga globaalne. Ka tavaline kooliprogramm näeb ette ühiskonnas juhtuva kajastamist tundides, kuid IB ulatab ka abikäe. Näiteks lööme individuaalselt või gruppidena kaasa heategevusorganisatsioonides, et aidata neid, kes abi vajavad, ja korraldame koolisiseseid üritusi, et teavitada õpilasi selliste organisatsioonide tegevusest.

Me proovime muuta maailma ja oma kodu paremaks paigaks, kusjuures meie õpilaste kodud asuvad üle terve maailma."

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee