Mailis RepsFoto: Toomas Huik / Postimees
Mailis Reps, Keskfraktsiooni aseesimees, eksharidusminister 5. mai 2015 18:13
Kirjutan, sest olen mures. Mures seetõttu, et kuigi koalitsioonileppes on eraldi välja toodud alushariduse peatükk, ei näe ma seal reaalseid samme ja meetmeid, mis lasteaednike olukorda paremaks muudaksid. Endiselt pole teada, kes vastutab lasteaiaõpetajate ja sealsete tugispetsialistide palkade eest, leppest puuduvad konkreetsed aastaarvudki ning nendega seoses olevad palganumbrid. Ühesõnaga – ebakindlus alushariduses jätkub. 

Ebavõrdne palk 

Probleem seisneb selles, et lasteaiaõpetajate palk on omavalitsuseti väga erinev ja omavalitsusel pole tihtipeale lihtsalt võimekust neid palku tõsta. Ja kui palgatõus tuleb paljuräägitud sisemiste ressursside arvelt, siis see tähendab ju lihtlabast mõne õpetaja või tugispetsialisti koha kaotamist. Seda ei soovi meist keegi. Häid lasteaiaõpetajaid, kes nigela palga juures isuga tööd jaksaksid teha, küll veel on, aga nende arv on kiirelt vähenemas.

On ju teada, et lasteaiaõpetaja töö paneb aluse lapse arengule kogu tema eluks ning enamasti on just alushariduse pedagoog lapse esimene õpetaja. Olgugi et hea õpetaja roll on ülimalt tähtis, ei väärtusta me seda piisavalt. Meil pole lasteaiaõpetajatel kindlat riiklikult paika pandud töötasu alammäära ja seetõttu kõiguvad palgad palju. See aga süvendab omakorda ääremaastumist.

Ei ole normaalne, et Kagu-Eestis on lasteaednike brutopalk näiteks alla 600 euro, kuid üksikutes omavalitsustes on nende palk võrdne õpetajate omaga. Kui mõlemad on kõrgharidusega spetsialistid, kelle õpetada on sama hulk noori tulevikulootusi, siis miks eksisteerib selline ebaõiglus.

Antud murele on omapoolset tähelepanu pööranud Eesti Lasteaednike Liitki, kes on sõnanud, et kõik alushariduse pedagoogid peavad saama riigi eelarvest vastavalt atesteerimise tulemustele ühesugust palka. Nende ettepanek on sarnane Keskerakonna seisukohaga, et Eestis tuleb kehtestada lasteaiaõpetajatele põhikooli- ja gümnaasiumiõpetajatega võrdne riiklik palga alammäär.

Värske koalitsioonilepe on küll ääretult üldsõnaline, kuid siiski on õhkõrn võimalus, et õpetajate palk lähiaastatel veidike kasvab. Ja just seetõttu ongi tähtis siduda lasteaiaõpetajate palk põhikooli- ja gümnaasiumiõpetajate palga alammääraga. Selline töötasu fikseerimine annaks meile kindluse, et õpetajate ja lasteaednike palkade vaheline lõhe ei kasvaks suuremaks, kui see on praegu.

Alushariduse pedagoogi töö ei ole kohe kindlasti meelakkumine ning lasteaednikud, nagu haridustöötajad üldjuhul ikka, teevad seda mingisuguse tabamatu sisemise põlemise ja tahtmise tõttu. See on soov muuta maailma paremaks. Aga paraku on neile esitatavad nõuded ja saadav tasu täielikult paigast ära. Kui me soovime, et peale kasvaks noori ja innukaid lasteaednikke, peab olukord muutuma. 

Abiõpetajalegi palka 

Peale lasteaiaõpetajate on aga lasteaedades veel õpetajaabid. Leian, et neist rääkides tuleb üle saada iganenud arusaamast, et nad on vaid söögitädid. See pole juba ammu nii. Paljudes lasteaedades on õpetajaabist saanud abiõpetaja ehk siis inimene, kes on kaasatud õppetöösse. Nendegi palgaküsimus vajab suuremat konkreetsust. Meie ettepanek on, et kui suudame alushariduse pedagoogi palga alammäära fikseerida, siis peaks õpetajaabide palk moodustama vähemalt 75 protsenti antud määrast.

Omajagu muret on samuti tugistruktuuridega või õigemini nende puudumisega. Tugispetsialistidele on riiklikult väga vähe tähelepanu pööratud ning rahastuse langedes on just nende kohad esimesed kaduma. Näiteks puuduvad lasteaedadest suuresti logopeedid või siis käivad nad seal vaid aeg-ajalt. Võimekus tegelda erivajadustega lastega peaaegu puudub. Samas teame ju kõik, et just varajane sekkumine on erivajadustega laste edasist arengut arvestades esmatähtis.

Viimase ideena tahaksin välja käia tasuta toidu pakkumise ka lasteaedades. Vastava eelnõu esitas Keskfraktsioon juba 2011. aastal ning endiselt on selge, et selline meede oleks väga kasulik ja igati tervitatav. Sellega kinnistaksime lastes juba varakult tervislikumaid eluviise ja vähendaksime vaesusriski. Mureküsimusi lasteaedades on mitmeid, kuid kõik on lahendatav. Lihtsalt peab nende küsimustega tegelema, mitte neid kuhugi maha matta.