Tartu Rahvaülikooli juhatuse liige Maire Breede. Foto: MARGUS ANSU/POSTIMEES
Sander Silm 5. mai 2015 16:46
Rahandusministeerium saatis eelmise nädala lõpus kooskõlastusringile tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, mis muuhulgas kaotab ära täiskasvanute hobikoolitusega seotud kulude tulumaksusoodustuse.

Kui seni on hobikoolitustel osalejad saanud koolituskuludelt tulumaksusoodustusena 20 protsenti tagasi, siis seadusemuudatuse jõustumise korral taoline võimalus kaob. 

Maksusoodustuse kadumise taga on uue valitsusliidu soov leida oma eesmärkide täitmiseks katteallikaid, kusjuures Riigikogu kiitis alles tänavu 18. veebruari heaks täiskasvanute koolituse seaduse, milles tulumaksusoodustuste kaotamist ei mainita.

Lõuna-Eesti suurima koolituskeskuse, Tartu Rahvaülikooli juhatuse liikme Maire Breede sõnul tuleb talle rahandusministeeriumi plaan tulumaksusoodustus kaotada ebameeldiva üllatusena.

"See mõjutab otseselt meie tegevust, kuna inimesed on arvestanud maksusoodustusega," rääkis ta. Breede lisas, et kuigi Eesti riik räägib sõnades üsna valjuhäälselt elukestva õppe tähtsusest, on tulumaksusoodustus ainukene meede, millega riik hobiharidust sisuliselt toetab.

Eestis on vastuvõetud "Eesti elukestva õppe strateegia 2020", mille kohaselt peaks täiskasvanud inimeste õppes osalejate määr olema 2020 aastal 20 protsenti, kuid maksusoodustuse kaotamine ilmselgelt strateegia eesmärki ei toeta.

Rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov põhjendas oma kommentaaris ERR-i raadiouudistele maksumuudatust sellega, et koolituskulu maksusoodustuse algne eesmärk on olnud soodustada inimeste selliste teadmiste ja oskuste arendamist, mis aitavad neil parandada kompetentsi ja konkurentsivõimet tööjõuturul.

Seadusemuudatuse jõustumise korral säilib tasemekoolitusega seotud ja kuni 18-aastaste noorte huviharidusega seotud kulude mahaarvamise õigus.

Tulumaksutagastus jääb alles ka kutse-, ameti- või erialaste kompetentside omandamiseks kavandatud koolituste korral, mille õppekavas on ära näidatud seotus konkreetse kutsestandardiga või tasemekoolituse õppekavaga (osa, aine või moodul) või mille eesmärk on keeleõpe.

Kuigi üldiselt ei käsitata seaduses koolituskuluna enam autokoolis õppimist, on need kulud endiselt maksuvabad, kui mootorsõidukijuhi koolitus on vajalik tööalaselt või seoses ettevõtlusega.

Kogu koolituskulusid puudutavate muudatuste mõju riigieelarvele on esialgsel hinnangul 4,4 miljonit eurot.