METSSEA KIUSAMINE: 2008. aasta kevadel sai jahimeeste nuhtlemise aluseks nende enda võetud video. Sellel kevadel loomakaitsjatel trumbina videot kasutada ei olnud. Piisavalt kaaluka asitõendi puudumine ja lüngad seadusandluses võimaldasid Uuearu küla meestel puhaste paberitega pääseda. Kaadrid videost
Andres Tohver 2. mai 2015 08:00
Ehkki jahikoerte õpetamist metssigade peal ei peeta Eestis heaks tavaks, ei saa seda harrastavat isikut vastutusele võtta, sest seda valdkonda seadused ei reguleeri.

28. märtsil treenisid jahimehed Anija vallas Uuearu külas oma koeri. Selleks oli aeda kinni pandud metssiga, kellele lasti kallale koerad. Sündmuse nägija teavitas sellest Eestimaa Loomakaitse Liitu, kes omakorda kirjutas 2. aprillil avalduse Põhja prefektuurile kriminaalmenetluse algatamiseks seoses metssea julma kohtlemisega.

"Sellest ma ei ole küll kuulnud," kommenteerib juhtumit Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts.

Tema sõnul on Eestis ligikaudu 15 000 jahimeest, kes aastas kütivad üle 20 000 metssea. Küttimise paneb paika jahiseadus, seda täpsustab jahieeskiri, peale selle tuleb mängu jahimeeste hea tava.

Jahikoera tohib õpetada

Politsei alustas materjalide kogumist juhtumi kohta, kuid 23. aprillil otsustas Ida-Harju politseijaoskonna vanemkomissar Regina Kerra kriminaalmenetluse alustamata jätta, viidates jahiseaduse 29. paragrahvile: "Väljaspool jahikoeraga jahipidamiseks lubatud aega tohib jahikoera katsetada ja õpetada maaomaniku või jahipiirkonna kasutaja ettepanekul. Eesti vabariigis ei peeta heaks tavaks jahi­koerte õpetamist metssigade peal, ning sellest üldjuhul hoidutakse, kuid samas on seadusandja selle valdkonna jätnud reguleerimata, s.o isikut ei saa vastutusele võtta, kui ta sellisel viisil jahikoeri õpetab," ütles Kerra.

"Seaduse järgi pole loomakaitse­liidul ka kaebeõigust ning seega mingi metssea kannatused oleks justkui aktsepteeritavad ning jäävad karistuseta," ütleb loomakaitseliidu esimees Heiki Valner.

Varasemast on teada seitsme aasta tagune juhtum Saaremaalt Kihelkonna vallast, kus OÜ Wild Hunt korraldatud jahil sikutasid Soome kütid elusana püütud metssiga kõrvadest ja lasksid koertel pureda. Asjaosalised filmisid oma tegevust, võetud video riputati veebilehele.

Keskkonnainspektsioon tegi jahiseltskonnale loomakaitse seaduse alusel looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest trahvi 4800 krooni, peamiseks asitõendiks asjaosaliste enda filmitud video.