Emilia ClarkeFoto: Reuters / Scanpix
Sander-Ingemar Kasak 28. aprill 2015 15:37
Sellenädalases "Troonide mängu" episoodis ("High Sparrow") jätkavad mitmed tegelased kättemaksu radadel ning taaskord toimuvad kuninglikud pulmad. Lisaks tehakse mõned sissevaated ka religioonitemaatikasse.

Ettevaatust! Arvustus sisaldab spoilereid!

Toimuvad kauaoodatud pulmad Tommen Baratheoni ning Margery Tyrelli vahel. Seekordsed pidustused ei ole niivõrd traagiliste tagajärgedega kui eelmised, kuid teatavat nihet võimupositsioonides märgib see samuti.

Nimelt visandatakse siinkohal kuvand klišeemaigulisest nähtusest, mille kohaselt kaotab ema võimu oma poja üle, kui viimane abiellub. Sellest tulenevalt on võimalik näha siin teatavat naistevahelise võimuvõitluse süttimisohtu.

Kuidas reageerib aga Cersei Lannister sellele, et teda üritatakse (kaudselt) võimupositsioonilt kangutada? Esialgu näib, et Cersei võtab omaks alandliku rolli, kuid teades selle tegelase minevikku, siis arvan, et taoline iseloomuomadus ei kuulu tema ampluaasse.

Soosiv hoiak uue kuninganna suhtes on tõenäoliselt fassaad. Vaevalt vannub ta Margeryle truudust selleks, et too oma mõjuvõimuga teda eksiili ei laseks saata. Kuid hiljem tulebki Cersei tõeline pale välja, kui ta ei kohku tagasi oma positsiooni kindlustamise nimel isegi usumeestega manipuleerimisest.

Margery ei ole aga ainuke "Troonide mängu" naistegelane, kes kasutab abielu selleks, et saada oma tahtmist. Ka ebameeldiva inimesega ühtekuuluvuse vandumine võib olla kangelaslik tegu, kui eesmärgiks on oma perekonna eest kättemaksmine.

"Troonide mäng" on selliste abielukäsitlustega truu tõelisele keskaegsele olustikule, kus abielusid kasutati tihiti poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. See kattub teataval määral taaskord Norbert Eliase tsiviliseerumisteooriaga. Omakasupüüdlike eesmärkide nimel tuleb paradoksaalselt aga teha ka järelandmisi, mida dikteerivad sõltuvussuhted.

Kuigi Sansa eesmärke ei saa pidada tsiviliseeritute kilda kuuluvaks, siis sellegipoolest toimib siin teatav afektikontrolli printsiip. Õukondlikud suhted määravad suuresti võimupositsiooni ning seda on Sansal vaja kättemaksu läbiviimiseks.

Kättemaksu võimalusi esitletakse ka Jon Snowle, kes on Müüril valitud "vareste" liidriks.

Kuid tema puhul ei ole see selle episoodi juures kõige huvitavam aspekt, sest kõigile on ju teada nimetatud tegelase vankumatu autunne ning idealism. Sealjuures on intrigeerivaimaks aga tema enesekehtestamise püüded. Kui eelmises episoodis pidi draakonite ema Daenerys Targaryen näitama välja otsustuskindlust, siis seekord oli sama ülesanne Jonil.

Siinkohal ei piirdutud ainult sellega, et liider peab suutma vastu võtma ning ellu viima raskeid otsuseid, vaid tähtis oleks, et juht oleks ka duaalselt nii austatud kui ka kardetud. Sedasi on võimalik ohjeldada nii toetajaid kui ka potentsiaalseid vaenlasi.

Arya, üks sarja vihasemaid ning noorimaid tegelasi, üritab aga kohaneda eluga müstilises templis. Kuigi selles "asutuses" koolitatakse „näotuid palgamõrvareid", siis sellegipoolest näen ma siin teatavaid paralleele zen-budismi põhimõtetega. Ehk on siin eeskuju võetud shaolini munkadest?

Sarnaselt budismi eesmärgiga, peavad ka sealsed õpipoisid aru saama, et nad on "ei keegi". Tähtis on jõuda mõistmiseni, et meie ettekujutus „ise-st" ei eksisteeri, vaid on kõigest konstrueeritud subjektiviseering, millel puudub pidev kese. Me ei ole sünonüümsed oma nimega ega oma asjadega, vaid me oleme pidev peegelduspilt meid ümbritsevast maailmast.

Sarnaselt zen-budismi metoodikale õpetatakse ka Aryale argipäevaste töövõtete tähtsust, mis peaks kõigi eelduste kohaselt näitama kui tähtis on mõtestatus ning keskendumine.

"Troonide mängus" vastandatakse ka askeetliku ning tseremoniaalselt religiooni. Kuigi teenitakse samu jumalaid, siis suhtumine igapäevaellu on erinev. Üheltpoolt on priiskavad usumehed, kes jagavad vagadusõpetusi, kuid ise nende vastu jultunult patustavad.

Teisalt on aga tõsised vaimuinimesed, kes järgivad siirast usku ning pühendavad end altruismile. See iseloomustus on omane just salapärasele sektile, mille nimeks on Pääsukesed.

Kuid eks näis edaspidi, kas nende olemus on nii siiras kui nad sellel paista lasevad.