Martin Šmutov 27. aprill 2015 09:21
Riigikogu pressiteenistus edastas Õhtulehele nende uue veebi arendamiseks kulunud täpse summa ning tabeli, kust on näha, milliste tegevuste vahel see kulu jaguneb.

Küll aga palusime riigikogu pressiteenistust, et nad selgitaks antud summad veel täpsemalt lahti, et aru saada, mis tööd millegi taga ennast peidavad.

Pressiteenistus juhtis küll aga tähelepanu sellele, et tabelis välja toodud summad ei ole kõik veel välja makstud, sest osa arendustöödest on veel lõpetamata.

Riigikogu veebi rakendused mobiilsetele seadmetele on planeerinud jätkuarendusena ehk kodulehele kuluv summa kasvab veelgi. Hetkel ei ole võimalik öelda täpset tähtaega, millal see (mobiilne veeb) teoks saab.

Juhime lugejate tähelepanu kahele arvele: 9 828 eurot ja 9 240 eurot. Võib-olla on huvitav teada, et riigihanke piiriks on 10 000 eurot (lihthange) ehk kui tööle kuluv eeldatav summa on vähemalt 10 000, tuleb välja kuulutada hange. Täpsemalt saate uurida siit.

Pressiteenistus pole praegu veel selgitanud, kas nende tööde jaoks võeti mitu pakkumist või mitte ning millistes summades ja kellelt need pakkumised olid - kui võeti.

Inimestele, kellele meeldib Eesti kroon, teadmiseks: töödele kulunud summa on vanas rahas 1 527 909,26 krooni.