Avasta Eestimaad

Avasta Eestimaad: milliselt saarelt tasub otsida militaarseid vaatamisväärsusi? 

Marko Kaldur, 25. aprill 2015 10:07
Foto: MARKO KALDUR www.avastaeesti.ee
Militaarajaloost huvitatutele leidub arvukalt põnevaid uudistamispaikasid Hiiumaa rannajoontel.

Alates tsaariaegsetest rannakindlustuste rajamistest Soome lahe sulgemise ning Peterburi kaitse eesmärgil, on Hiiumaale kerkinud arvukalt erinevaid militaarobjekte. Nende kõigi üles leidmine ja läbi käimine võtab tubli nädalavahetuse aega - ning siiski võivad mõned paigad veel kahe silma vahele jääda.

Samal teemal

Kõige suurejoonelisemad on rajatised Tahkuna neeme põhjaosas. Seal segunevad Peeter Suure merekindluse rajamise käigus püstitatud rannapatareid  ning 1940. aastate alguses baaside lepingu sõlmimise järel valminud suurtükipatareid. Metsa alt leiab nii punkreid kui laskemoonaladusid, osad suurtükialused on vett täis valgunud, teiste piirjooni võib samblaga kaetud betooni näol aimata. Kõrge tulejuhtimistorni tippu ronides (ettevaatust, hoone on osaliselt lagunenud!) avaneb vaade merele kui rannajoonele, aga ka Hiiumaa siseosale ning teistele tulejuhtimistornidele saarel.

Liivaluidete sisse kaevatud juhtimispunkris ringi liikumiseks on soovitatav taskulamp kaasa võtta. Kunagi paiknes punkri lael terasest torn, mis aga olevat hakanud segama 1980ndatel lähedusse rajatud radarijaama. Seetõttu lohistati soomustorn rasketehnika abil kaugemale metsa alla, kus seda praegugi näha võib.

Teine suur ja atraktiivne militaarkompleks paikneb Ristna neemel. 1940. aastatel rajatud hiiglaslike betoonpunkrite juures asuvad ka hilisema, nõukogude ajal ehitatud sõjaväelinnaku jäänused, radarimäed jm ehitised. Rannaäärses metsas kõrgub sarnane tulejuhtimistorn nagu Tahkunas, ainult et Ristna torni otsa ronimine nõuab veelgi rohkem julgust ja ettevaatlikkust.

Vähem teatakse-tuntakse Tohvris asuvat rannapatareid. Nõukogude okupatsiooni algaastail hakati sinna ehitama võimsat patareid, mis aga teadmata põhjustel valmis ei saanudki. Nii leidub metsa all mitmeid betoonrajatisi ning punkreid, osad pooleldi valmis, osad õhitud. Pealekasvav mets on mitmed ehitised korralikult ära maskeerinud, nii et kaugemate punkrite leidmiseks tuleb järgida vaevumärgatavaid radasid või betoonist kaablikraave.

Kõpu poolsaare põhjaküljel, Hirmustes ning Pallis leiduvad rannapatareid on aja jooksul rohkem hävinud või lagunenud. Seal näeb veel jäänuseid omaaegsetest kasarmuhoonetest ning metsa all aimab suurtükipatareide asukohtasid.

Ka Kärdla lähistel asuv Hiiessaare patarei on inim- ning loodusjõududele alla vandunud ja selle täisulatuses tuvastamine on paras ettevõtmine.

Hilisemast nõukogude ajast leidub paljudel Hiiumaa randadel veel piirivalve- ning prožektoritorne ja kasarmuhooneid. Osad neist lootusetult lagunenud, mitmed veel külastatavad (ettevaatusabinõusid järgides), mõni aga korda putitatud.

Tankiõppuste käigus süttis Hiiumaa keskosas mets, jättes lagedaks suure maa-ala. Roomikute poolt segi paisatud ning tulekahjus taimestikust paljaks põlenud liivaluiteid kutsutakse Kaibaldi nõmmeks.

Liikudes ringi mööda Hiiumaad, piki rannaäärseid metsateid ja -radasid, võib silma jääda veel mõnigi teine sõjaajalooga seotud militaarobjekt. Neid sellele saarele jagub, ega ilmaasjata kasutata tihti Hiiumaast rääkides eesliidet "militaarne".

Asukohad:

Tahkuna 1: 59.085084,22.589839

Tahkuna 2: 59.085613,22.592919

Tahkuna 3: 59.079168,22.624265

Ristna: 58.924906,22.048025