Repliik

Küsimus | Millal tõusevad lastetoetused? (37)

Õhtuleht.ee, 23. aprill 2015 18:42
Foto: Tairo Lutter
Õhtuleht: Millal tõstab koalitsioon võimuleppes lubatud lastetoetuseid? 

Heljo Pikhof (SDE fraktsioon): Kuna lastele suunatud sammud nõuavad riigieelarvest suuri lisasummasid, siis on plaanid seatud nii, et esmalt saavad tuge kõige suuremates raskustes olevad lastega pered. Kitsikuses elavatele lastega perele toob kindlasti leevendust toimetulekupiiri tõstmine tänaselt 90 eurolt 130 euroni 2016. aastal. Teatavasti tõusis jaanuaris ka vajaduspõhine lapsetoetus 45 euroni.

Järgmisel aastal kulub lapsetoetuse tõstmise peale 14,3 miljonit lisaeurot. Riik hakkab 200 euro suurust lasterikka pere toetust maksma 2017. aastal. See 200 euro suurune toetus on mõeldud igale perele, kus sirgub vähemalt kolm last, lisandudes nii juba kehtivale 100eurosele toetusele iga kolmanda ja enama lapse kohta.

2017. aastal peavad käivituma nii huvitegevuse toetus kui elatisabifond. Tean, et ministeeriumides algab juba aprillis-mais tõsine töö mõlema meetme täpse mudeli väljatöötamiseks, et neid oleks võimalik sujuvalt rakendada. Seega ei ole praegu võimalik kummagi täpset sisu veel kirjeldada. Aga kindlasti on eesmärgiks see, et kõik kooliealised lapsed, kes tahavad mõnes huviringis või treeningrühmas käia, saaksid riigilt tuge.

Elatisabifond on kavandatud luua sotsiaalkindlustusameti alla, kust hakkavad 100 euro ulatuses kohtuotsuse kohta kuus tuge saama need lapsed, kellele teine vanem elatist ei maksa.

Samal teemal

21.05.2015
Järgmisest aastast tõusevad pere- ja lapsetoetused