Eesti uudised

SAMA TÖÖ: mees saab 1000 eurot, naine aga 890 (34)

Teet Teder, 22. aprill 2015 07:00
PALKADES ON LÕHE: Eile oli Tallinnas üle-eestiline palga­erinevuse arutelu ja Tammsaare pargis piketeeriti palgalõhe vastu. Osalejaid ei olnud palju ja publikut ka mitte. Foto: LAURA OKS
Eesti on 34 OECD liikmesriigi seas soolise palga­lõhe osas eelviimane. Eile peeti võrdse palga päeva ja arutati, miks on Eestis Euroopa suurim palga­lõhe.

"Töötasin Tallinnas ettekandjana. Palk oli tööle minnes kokku lepitud ja olin sellega rahul. Aga siis hakkas minu meessoost ülemus mulle järjest töökohustusi juurde andma, kuni ühel hetkel tegi ta minust vahetuse vanema. Mul oli hea meel, aga palka sellega juurde ei tulnud. Pidin inventuuri tegema, kaupa tellima ja kliente endiselt edasi teenindama," räägib tudengineiu.

Samal teemal

"Kannatasin seda, ei tea isegi, miks. Vist seepärast, et mul üldse töö oli, aga kui meile tuli uus töötaja Uus-Meremaalt, siis tuli ühel õhtul kogemata välja, et ta sai hoobilt minust rohkem palka. Tal ei olnud mingit varasemat kogemust teenindajana, tal oli vähem töökohustusi kui mul, ta ei osanud muud keelt peale inglise keele, aga tema palk oli tunnis minu omast 75 senti kõrgem. Tean, see ei kõla nii, nagu oleks palgavahe hiiglaslik, aga kuus teeb see 120 eurot. Kui see on ainult seepärast, et tal kasvab habe ja minul mitte, on see ju naeruväärne. Kui sellisest palgavahest kuulsin, ähvardasin ülemust, et lähen minema ja ta tõstis minu palga temaga ühele pulgale, aga töökohustusi jäi ikkagi minule rohkem. Töötasin nii veel paar kuud, siis lahkusin."

Tervishoius erinevust pole

Too tudengineiu on üks näide paljudest, kus palk on kolleegi omast väiksem ainult soo tõttu. Uuringud näitavad, et Eestis on meeste ja naiste palgalõhe keskmiselt 30%. Kui meeste ja naiste palk sõltuks tehtud tööst, võiks naine tööpäeva lõpetada juba kell 14.36.

Just sel kellaajal hakati eile kaheksas linnas (Tallinnas, Tartus, Narvas, Pärnus, Kuressaares, Raplas, Põlvas ja Viljandis) arutama, miks Eestis on Euroopa suurim sooline palgalõhe. Rääkisid eksperdid, ettevõtjad ja lapsevanemad. Ühest seisukohta siiski ei olnud, kui palju tööandjad meeste ja naiste töid erinevalt väärtustavad.

Merike Martinson on teist meelt, sest ta pole näinud, et mehi eelistatakse naistele. "Ma olen suurema osa oma tööelust olnud tervishoiusüsteemis ja sotsiaalsfääris abilinnapea, siis ma ütlen, et tervishoius küll seda erinevust ei ole. Olen olnud 15 aastat haigla juht ja ei ole oluline, kas mees või naine, vaid millist funktsiooni ta täidab. Jah, üllatus on see, et arstkonnas on see (palga) vahe üle 20%. Siin on fakt, et teatud erialad, mis on seotud väga suure riskiga- kirurgia, kardiokirurgia, neorokirurgia, ortopeedia, need on füüsiliselt väga rasked elukutsed ja enamasti on need meeste omad. Need ei ole enam rahastatud meeste tõttu, vaid kui sel alal töötab naine, saab ta sama palka. Selles mõttes olen mina eriarvamusel," ütleb Martinson. Tema sõnul ei väärtustata kahjuks alasid, mida esindavad naised – lasteaiakasvatajad ja meditsiiniõed –, ja palkki on seal väiksem. Samuti räägiti, et naiste töötasu on väiksem, sest tööandjad arvavad, et emade ülesanne on hoolitseda laste eest ja kui viimased haigestuvad, jäävad just naised koju. Samas ütles lasteaiaõpetaja Elvira Eiduks, et tihti saavad isad töölt ära tulla, kui laps jääb poole päeva pealt haigeks. Samuti tulevad nad rohkem õhtuti lastele järele.

Naiste palgaootus on väiksem

CV-Online’i palgauuringukeskkonna Palgad.ee andmetel on samal positsioonil töötavate naiste palk meeste omast keskmiselt 11% madalam. "Tihtilugu on meedias palgalõhet põhjendatud eeskätt naiste töötamisega madalamalt tasustatud positsioonidel. Statistikaameti tööjõu-uuring ja CV-Online’i andmebaasi palgaootuste analüüs aga näitab, et tegelikkuses on üheks peamiseks põhjuseks see, et naiste palgaootus on märgatavalt madalam ning sellest tulenevalt on väiksem ka makstav töötasu. Statistikaameti viimaste andmete põhjal on naiste ja meeste palgaootuse vaheline lõhe 20,3%. Alles seejärel tulevad muud põhjused, nagu see, et rohkem mehi töötab juhtivatel positsioonidel," analüüsis tulemusi CV-Online’i turundusjuht Heikko Gross.

Palgaootuste analüüsist selgus, et naiste töötasuootus on sama ameti puhul umbes 15% väiksem kui meestel. "Eurostati andmetel on meeste ja naiste palgalõhe veidi alla 30%, seega umbes poole palgaerinevusest võib panna naiste madalama palgaootuse arvele. Iseküsimus aga on, millest see tuleneb ja kas see on ka kuidagi ratsionaalselt põhjendatav – miks naised saavad sama töö eest keskmiselt 11% väiksemat tasu? Kui see 11% arvudesse panna, siis on vahe täiesti arvestatav – sama töö eest saab mees 1000, naine 890 eurot," ütles Gross.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee