Foto on illustratiivne.Foto: Tiina Kõrtsini
Toimetas Geidi Raud 13. aprill 2015 07:51
Tänasest 8. maini toimub Eesti koolides periood, mille jooksul sooritab PISA 2015 testi üle 6000 õpilase ehk iga teine 15aastane noor. Test toimub 207 koolis ja see on esmakordselt täies mahus elektrooniline.

Sel korral on peamiseks hindamisvaldkonnaks loodusteadused, testi innovaatiliseks osaks aga meeskondlik probleemilahendus, teatas Innove.

PISA koordinaator Gunda Tire sihtasutusest Innove ütles, et kuigi loodusteaduste valdkonda hinnati ka eelmises uuringus, on sel korral põhirõhk just sellel.

"PISA 2015 mõõdab seda, kui hästi noored oskavad tegeleda probleemidega või olukordadega, mis on seotud loodusteadusliku sisuga. Samuti seda, kui hästi nad saavad aru teaduse olemusest ning kuidas hindavad selles oma tegevust," selgitas Tire.

Viimases, 2012. aastal toimud uuringus näitasid Eesti õpilased oma tugevust just loodusteadustes, saavutades selles 6. koha uuringus osalenud 65 riigi õpilaste seas.

Nii matemaatikas kui funktsionaalses lugemises olid Eesti õpilased 11. kohal. 

PISA (Program for International Student Assessment) on Maailma Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamise uuring, olles kõige laiaulatuslikum õpilaste haridusuuring maailmas.

Uuringu eesmärgiks on hinnata, kas 15aastane noor on kohustusliku haridusperioodi lõpuks omandanud vajalikud pädevused, et oma eluga hakkama saada.

Testi käigus vastavad õpilased loodusteaduste, matemaatika ja funktsionaalse lugemise küsimustele ning täidavad kodu ja kooli puudutava taustaküsimustiku. Osa õpilastest lahendavad lisaks ka meeskondliku probleemilahendustesti ülesandeid.

PISA uuring toimub kolme aasta tagant ja igas uuringus on oma põhivaldkond, ülejäänud kahes valdkonnas mõõdetakse õpilaste teadmisi väiksemas mahus.

Tänavu osaleb uuringus enam kui 70 riiki ja umbes pool miljonit 15aastast noort. Eesti osaleb PISA uuringus neljandat korda.

PISA 2015 uuringu läbiviimist koordineerib sihtasutus Innove koos haridus- ja teadusministeeriumiga. Uuringu tulemused avalikustatakse 2016. aasta detsembris.