Üle loeti 39 Tallinna jaoskonna hääled ja kokku vaadati läbi üle 3000 sedeli.