Eesti TöötukassaFoto: Stanislav Moškov
Toimetas Geidi Raud 10. märts 2015 10:19
Veebruarikuu lõpus oli töötukassas töötuna arvel 30 919 inimest ehk 4,9% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paaveli sõnul jätkus veebruaris veel registreeritud töötute arvu suurenemine, kuid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on töötute arv 15% võrra madalam.

Kõrgeim oli veebruaris registreeritud töötuse määr Ida-Virumaal (10,0%) ja Valgamaal (9,0%) ning madalaim Harjumaal (3,5%) ja Tartumaal (3,9%).

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid veebruari lõpus oskus- ja käsitöölised (21%), lihttöölised (20%) ning teenindus- ja müügitöötajad (16%).

Veebruari jooksul lisandus jaanuariga võrreldes vähem uusi tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 2 639 uut tööpakkumist, millest 63% sisestati töötukassa portaali kaudu.

Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 5 597. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (25%). Järgnesid lihttöölistele ning seadme- ja masinaoperaatoritele (15%) pakutavad töökohad.

Tööalasel koolitusel osales veebruaris 3 378 ja tööotsingu koolitusel (tööotsingu töötoas) 1 072 inimest. Tööpraktikal osales 945, tööharjutusel 912 ning tööklubis 422 inimest.

Karjäärinõustamise teenust osutati 1 606 korral.

Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 33 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 59 uut töökohta.

Palgatoetusega oli veebruaris töötamas 931 inimest.

Töötukassa maksis veebruaris töötuskindlustushüvitist 10 071 inimesele ehk 29% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 389 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,4 miljoni euro. Ligikaudu 124 euro suurust töötutoetust sai veebruaris 8 044 inimest ehk 23% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Registreeritud töötuse statistika tugineb administratiivandmetele ehk kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud.