Kommentaar

Küsimus | Kellega panete Toompeal leivad ühte kappi? (25)

Õhtuleht.ee, 4. märts 2015 17:51
Foto: Andres Varustin
1. Milline valimislubadus tõi teile edu või põhjustas põrumise nendel valimistel? 

2. Mis on teie erakonna põhieesmärk neljal järgmisel aastal riigikogus või valitsuses? 

3. Milline on teie kõige olulisem valimislubadus/lubadused, millest te koalitsiooni moodustamisel pole valmis kindlasti loobuma? 

4. Milliste erakondadega olete valmis koostööks valitsuse moodustamisel ja kellega välistate ühes valitsuses olemise? 

Samal teemal

Riigireform ja erakondade rahastamine 

Ülo Mattheus (Vabaerakond) 

1. Me saame rääkida Vabaerakonna edust nendel valimistel, sest uue erakonnana ja ilma riigi teotuseta saavutasime märkimisväärse tulemuse. Pääs riigikokku näitab, et valija ootab muutusi senises poliitikas, mida me oleme ka taotlenud. Need on seotud eelkõige riigireformi ja poliitiliste ümberkorraldustega, maksupoliitika muudatuste ja maksubürokraatia vähendamisega. Meie põhilubadusteks on erakondade riigieelarvelise rahastamise vähendamine poole võrra, riigikogu kandepinna laiendamine, valimisbarjääride vähendamine, haldusterritoriaalne reform, valitsuse koostöövõime suurendamine ja ametnikkonna depolitiseerimine. Maksupoliitikas soovime vähendada tööjõumakse ja piirata ettevõtlust ahistavat maksubürokraatiat.

2. Vastus sisaldub eelmises küsimuses. Noore erakonnana peame sama oluliseks ka oma erakonna edasist ülesehitust ja tugevdamist.

3. Koalitsiooniga ühinemisest on kindlasti veel vara rääkida, sest nagu öeldud, peame sama oluliseks ka erakonna ülesehitust ja pealegi on konsultatsioone alles alustatud. Igal erakonnal on valimislubadusi, millest ta ei saa taganeda, kaotamata oma nägu ja valija usaldust. Üks olulisemaid Vabaerakonna lubadusi on erakonnaõiguse liberaliseerimine ja lubadus vähendada erakondade rahastamist riigieelarvest. Sama oluliseks peame riigireformi, ent kuna see on väga lai teema ja puudutab kogu ühiskonda, saab siin täpsed eesmärgid sõnastada vaid läbirääkimiste ja ühisosa leidmise kaudu.

4. Oleme koostööks avatud, ennekõike aga nende erakondadega, kes jagavad demokraatlikke väärtusi ja mõtestavad neid meiga sarnasel moel. 

Martin Helme (EKRE aseesimees)  

1. Edul oli ilmselt rohkem kui üks põhjus. Ilmselgelt oli valijal soov näha Toompeal uusi jõude ja rohkem erakondi. Kindlasti tõi meile edu väga selge maailmavaade ning konkreetsed seisukohad teemadel, mis inimestele korda läksid.

2. Ilmselt võlgneme arvestatava osa oma edust sotsidele: nende poolt hüsteeriliselt läbi surutud tarbetu kooseluseadus oli teema, mis aitas meil esile tõusta ja eristuda. Aga kindlasti ei olnud see ainus teema.

3. Kindlasti ei tagane me nõudest tühistada kooseluseadus. Samuti ei saa leppida poliitilise süsteemi reformi edasilükkamisega (rahvahääletuse rahvaalgatus, presidendi otsevalimised, häälte ülekandemehhanismi kaotamine). Me ei tagane vähemalt kahest majanduslubadusest (meil oli neid mitu, tähtsamad käibemaksu langetamine, tulumaksupreemia laste pealt, tulumaksuvaba miinimumi tõstmine miinimumpalga tasemele, 25% noore pere kodulaenu kustutamine laste sünniga jne) ja riigikaitsepaketi teemadest (piirikaitse ja soomusvõimekus).

4. Oleme välistanud osalemise vasakpoolses ja venemeelses valitsuses, mis tähendab Keskerakonna ja sotside koalitsiooni. Me ei saa teha koostööd ka Ühtse Venemaa lepingupartneriga. Tänaseks on selge, et  me ei osale praegu valitsuskoalitsiooni läbirääkimistel. Me ise oleme seda meelt, et kogu meievastane skandaal oligi selle eesmärgiga üles puhutud, et kartellierakonnad saaks võimaluse meiega mitte rääkida. Tundub, et meid ootab ees vähemalt esialgu opositsiooni jäämine, aga Eesti poliitika on väga dünaamiline. Me üldiselt ei välista koostööd seadusloome tasandil kellegagi, kui see aitab meil edendada meie programmi. 

Vaenamisel pole kohta 

Andres Anvelt (SDE aseesimees) 

1. Sotsiaaldemokraatide edu jäi loodetust tagasihoidlikumaks. Selle peamiseks põhjuseks ei olnud sotsiaaldemokraatide valimislubaduste sisu või kvaliteet, vaid inimeste ootus muutuste järele. Me tervitame uusi erakondi Eesti poliitikamaastikul ja loodame, et nüüd on parlamendis esindatud valijate ilmavaadete võimalikult lai spekter.

3. Ühelegi läbirääkimisele ei ole mõtet minna nii, et anda eelnevalt ajakirjanduse vahendusel teada, millistest lubadustest ollakse valmis taganema ja millistest mitte.

4. Praegu, kui avatud on koalitsioonikõneluste konsultatsioonide esimene voor, näeme hea meelega, et kõnelustesse on kaasatud ka Vabaerakond – see on selgelt  valijate soov. Küll aga peame valitsusse minnes olema kindlad, et meie selja taga ei jäetaks tegemata sotsiaaldemokraatide lubadusi või ei viidaks ellu parempoolsed ideid, mis on meile vastuvõetamatud. See on tõenäolisem kolmeliikmelises koalitsioonis. Selge on ka see, et praeguseks on kaks erakonda oma senise käitumise ja väljaütlemisega end nurka mänginud. Meie hinnangul ei saa muutused Eesti poliitikas toimuda läbi radikaliseerumise ja vaenamise. See, kas Keskerakond jääb  edaspidigi nurgamängijaks, sõltub neist endist ja suutlikkusest ennast ja oma juhtimist muuta. 

Koostöö välistamine pole riigimehelik 

Priit Toobal (Keskerakonna peasekretär) 

1. Kahtlemata läks Eesti inimestele väga korda Keskerakonna lubadus viia sisse õiglane astmeline maksusüsteem ja tõsta alampalka. Et meie lubadused inimestele korda läksid, seda näitab ka Keskerakonna suurenenud häälte ja mandaatide arv, võrreldes 2011. aasta riigikogu valimistega.

2. Keskerakonna eesmärk on töötada selle nimel, et oma valijate huve kaitsta ja lubadused ellu viia.

3. Eesti vajab kahtlemata maksupoliitika reformi ja palkade kasvu.

4. Keskerakond ei välista koostööd ühegi riigikogusse pääsenud erakonnaga, meie hinnangul pole välistamine riigimehelik ega jätkusuutlik lähenemine. 

Olime kõige sisulisemad 

Martin Kukk (Reformierakonna peasekretär) 

Reformierakonnal oli kõige sisulisem programm, mille prioriteedid on Eesti julgeoleku tagamine, inimeste sissetulekute suurendamine ja lastega peredele kindlustunde andmine.

Nelja järgmise aasta olulisim ülesanne riigikogus ja valitsuses on valijatele antud lubaduste täitmine. Me ei loobu kindlasti sellest, et Eesti riik oleks veel paremini kaitstud. Oleme välistanud koostöö Keskerakonnaga. Teavitasin Martin Helmet, et me nendega (EKRE – toim) konsultatsioone ei pea. 

Keskne on maksureform 

Urmas Reinsalu (IRLi esimees)

1. IRLi programm keskendus majanduse arengule, inimeste toimetulekule ja Eesti julgeolekule. Valijad andsid oma mandaadi kogu programmile.

2. Eesti majanduskasv, Eesti julgeolek, Eesti arengule vajalikud reformid.

3. Meie keskne maksupoliitika seisukoht on maksureform, et töötavatele inimestele jääks rohkem raha kätte.

4. Meie seisukohad ei ole muutunud, võrreldes valimiste eelse ajaga.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee