Foto: Toomas Huik / Postimees
Sander Silm 27. veebruar 2015 08:41
Siseminister Hanno Pevkur kiitis heaks Sisekaitseakadeemia taotluse alustada käesoleva aasta sügisest kolmes Kagu-Eesti koolis sisekaitselise eelkoolitusega.

Siseministri sõnul annavad omandatud teadmised head eeldused Sisekaitseakadeemiasse õppima asumisel ning see suurendab ka võimalust, et noored siirduksid pärast õpinguid tagasi Kagu-Eestisse, kuna nii piirivalves kui politseis on oodatud noored, kes kodukanti hästi tunnevad.

"Koolidesse on planeeritud kolmeaastane sisejulgeoleku eelkutseõpe, mille käigus läbivad noored politsei-, piirivalve -ja päästeerialade õppe- ning erialalaagrid,'' täiendas Pevkur.

Eelkutseõppe programmi raames jagatakse nii teoreetilisi teadmisi klassiruumis kui praktikakogemusi õppevisiitidel Siseministeeriumisse, Politsei- ja Piirivalveametisse, Päästeametisse, Sisekaitseakadeemiasse ja Lennusalka. Omandatud teadmisi aitavad kinnistada kahepäevased õppe-treeninglaagrid Paikusel ja Väike-Maarjas ning kolmepäevased laagrid Valga Isamaalise Kasvatuse Sihtasutuses.

Kõikides Eesti linnades, kus toimub sisejulgeoleku eelkutseõpe, korraldatakse sisejulgeolekupäevi, kus Sisekaitseakadeemia kadetid ja erinevate ametite esindajad tutvustavad nii õppimisvõimalusi kui ka edasisi karjäärivalikuid sisejulgeoleku valdkonnas.

2012. aasta sügisel alustati sisekaitselise eelkoolitusega Narva Soldino Gümnaasiumis, Narva Vanalinna Riigikoolis ja Narva 6. Koolis, kus sel aastal on esimesed 28 lõpetajat.