Foto: AFP / Scanpix
Sander Silm 17. veebruar 2015 19:49
Sotsiaaldemokraatide lubaduste kohaselt on nende võimuletulekul alampalk nelja aasta pärast 800 ja keskmine palk suisa 1600 eurot. Kuna tegemist on hüppelise palgakasvuga, siis uuriski Õhtuleht, mil moel erakond on lubaduse teoks teeb.

Sotsiaaldemokraatide valimislubadus on väga julge: nelja aasta pärast peaks keskmine palk olema Eestis 1600 eurot.

Arvestades, et mullu kolmandas kvartalis oli keskmine brutopalk 977 eurot, siis peaks nelja aastaga keskmine palk suurema 1,6 korda.

Võrdluseks: seni kulus keskmise palga 1,6 kordseks kasvuks kaheksa aastat.

Riigikogu liige Rannar Vassiljev ütles, et nende lubaduste aluseks on rahandusministeeriumi tänane riigieelarve prognoos, miille kohaselt on 2019. aastal keskmiseks palgaks ligi 1400 eurot.

"Teisisõnu oleme meie seadnud eesmärgiks, et keskmine palk kasvaks järgneva nelja aasta jooksul 15 protsenti kiiremini," ütles ta.

Vassiljev ütles, et nemad panustavad oma majandusprogrammis teadus- ja arendustegevuse ning töötajate ümberõppe toetamisele ning samuti peavad nad oluliseks teadusasutuste ja ettevõtete vahelise koostöö koordineerimist.

Sotsiaaldemokraatidel on kavas ka saavutada kolmepoolne kokkulepe tööandjate, ametiühingute ja riigi vahel, et tõsta 2019. aastaks alampalk 800 euroni ning kehtestada sotsiaalmaksu erisused keskmisest vähemteenivatele gruppidele.

"Oluline on ka ettevõtlusbürokraatia vähendamine, et ettevõtjatel jääks rohkem aega tegeleda oma põhitegevusega. Mis puudutab meie ettevõtete tulumaksumuudatusi, siis see suurendab just väikeste ettevõtete konkurentsieelist kohalikul turul," tutvustas Vassiljev erakonna plaane.