Eesti uudised

Pimesikumäng ministeeriumi harjakapis (35)

Katrin Helend-Aaviku, 12. veebruar 2015 07:00
UURIMISALUNE: Kaur Kender nimetab pornokomisjoni ebaseaduslikuks, sest see olla loodud selleks, et ettevõtjad saaksid nõu küsida. See, et sellise komisjoni liikmed ei ole nõus oma hinnangute kohta põhjendusi andma, teda ei üllata.Foto: Lilian Marie Merila
ehk Miks Kenderi teose pornograafiliseks hinnanud komisjoni liikmed oma seisukohta ei põhjenda?

Kultuuriministeeriumi eksperdikomisjoni liikmed, kes hindasid Kaur Kenderi teose "UNTITLED12" pornograafiliseks, ei soostu avalikult oma seisukohti põhjendama. Üheks põhjuseks tuuakse, et see on komisjoni otsus. Teose asjus ainsana eriarvamusele jäänud Peeter Laurits peab seda ennekuulmatuks ja ütleb, et temaga pole küll keegi sellist kokkulepet sõlminud.

"Kas pole pisut kafkalik, kui selline komisjon oma otsuseid ei põhjenda? Ühiskond palub ekspertidelt seisukohta, aga samas ei tohi eksperdid oma seisukohta avaldada! Jääb mulje, nagu käiksime ministeeriumi harjakapis mingeid salaasju ajamas," on eksperdikomisjoni Eesti Kunstnike Liidu esindaja Peeter Laurits hämmeldunud.

Vaikivad

Samal teemal

Kriminaalmenetlemise käigus anti Kaur Kenderi õudusfantaasia "UNTITLED12" kultuuriministeeriumi juures tegutsevale eksperdikomisjonile hinnangu andmiseks, kas see on pornograafia.

Kaheksa liiget üheksast olid seisukohal, et on, sest tekst toob ennekõike lapse vastu suunatud seksuaalsed toimingud labaselt ja pealetükkivalt esiplaanile ja jätab teised inimlikud seosed kõrvale.

Nii seisab komisjoni esimehe Tõnu Seili teates politseile. Ei tema ega ka suurem osa komisjoniliikmeid Õhtulehele täpsemaid selgitusi ja põhjendusi oma hinnangute kohta ei anna. Sotsiaalministeeriumis töötavad komisjoniliikmed Tõnu Poopuu ja Marion Pajumets annavad pressiesindaja kaudu teada, et kuna käimas on kriminaalmenetlus, ei saa nad kommentaare anda. Sama napilt põhjendab ka kultuuriministeeriumi pressiesindaja komisjoni esimehe Tõnu Seili vaikimist.

Ka paar päeva enne komisjoni hinnangu väljakuulutamist ei andnud kultuuriministeerium vastust Õhtulehe küsimusele, kas komisjoni liikmed on analüüsitava teose otsast lõpuni läbi lugenud.

Andsid vaid korduvatele küsimustele üldsõnalise vastuse: komisjoni liikmed tegelevad igaüks materjaliga väga põhjalikult.

Ajakirjaniku telefonikõne prokuratuuri toob selguse – kuna teemat on juba avalikkuses lahatud, ei keela prokurör komisjoniliikmetel oma seisukohta põhjendada, kui nad seda soovivad. Nii et mõjuvat põhjust vaikimiseks enam justkui pole.

Rääkimiskeeldu pole

Poopuu toob pressiesindaja vahendusel välja uue põhjenduse: liikmete vaikimine olevat komisjoni otsus. Kinoliidu esindajana komisjonis olnud Heiki Ernits see-eest ütleb, et ei ole komisjoni sellisest kokkuleppest midagi kuulnud.

Oma hinnangut lahti seletama ta sellegipoolest ei nõustu. Lihtsalt ei soovi. Kellel siis õigus on?

Kultuuriministeeriumi pressiesindaja Katrin Arvisto: "Komisjoni esimees ei pea võimalikuks praeguses staadiumis lisakommentaare jagada. Komisjoni liikmete puhul on see igaühe vaba otsus, kas nad soovivad käimasoleva menetluse ajal lisakommentaare anda. Menetluse käigus kogutud info edasise avalikustamise üle otsustab prokuratuur."

Ainsana on valmis oma seisukohta põhjendama Peeter Laurits, kes saadab Õhtulehele oma kirjaliku selgituse, mille komisjonile esitas.

""UNTITLED 12" toob esiplaanile mitmesuguseid, sealhulgas seksuaalseid toiminguid, kuid ei tee seda labaselt, vaid groteskselt. Tegemist on ilmselgelt kirjandusteosega, mis käsitleb jälestusväärselt väändunud psüühikaga indiviidi luhtunud katseid mõtestada seksuaalset erutust," seisab hinnangus.

Laurits märgib, et pornograafia rubriiki ei mahu Kenderi kirjutis ka seetõttu, et see mitte ei tekita, vaid pärsib seksuaalset erutust. Ta märgib, et novell ei ilmunud mitte pornograafiat, vaid kirjandust ning esseistikat avaldavas väljaandes.

"Liigitades Kenderi teose pornograafia valda, peaks meie õigussüsteem ümber hindama ka suure osa kirjanduspärandit. Kahtlen, kas meie õigusruumis oleks võimalik nii radikaalset sammu mõistuspäraselt põhjendada," räägib Laurits.

Prokurör Saskia Kask on "Aktuaalsele kaamerale" öelnud, et pornokomisjoni otsus on tõend, millele lõpliku hinnangu annab kohus.

Järgmise sammuna vormistab politsei kriminaalasja toimiku, edastab selle prokuratuurile, kes omakorda esitab kriminaaltoimiku koopia Kenderile ja tema advokaadile, kes saab esitada prokuratuurile omapoolseid taotlusi, mispeale ilmselt prokuratuur saadab kriminaalasja arutamiseks Harju maakohtule.

 

"Poliitikud saavad heakskiidetud tsensuuriga ühiskonna, kus protokollid salastatakse"

Arvestades teie ja Kenderi vahelisi kunagisi pingeid ajalehe Sirp ümber, kas teil ei tekkinud kiusatust Kenderile n-ö ära teha ja teost samuti pornograafiliseks hinnata?

Peeter Laurits: Need on kaks täiesti eri asja. Ma tahaks uskuda, et Eesti vabariigis ei käi komisjonid koos selleks, et oma isiklikke pingeid maandada.

Kas sellise novelli autorit peaks ootama kriminaalkaristus?

Kui ma praegusel puhul kiidaksin heaks kriminaalkaristuse, siis peaksin heaks kiitma ka näiteks Salman Rushdie "Saatanlikele värssidele" peale pandud fatwa. Ma ei saa niisuguste asjadega nõus olla.

Kas teos ohustab laste heaolu ja turvalisust?

Mul ei ole mingeid andmeid, et Kenderi läbi lapsed kannatanud oleks. Sellest ei ole juttu ka nendes kriminaalasja materjalides, mis pornokomisjonis liikusid. Kirjandus ei ole woodoo, et kui värsistada Kalevipoja jalgade mahalõikamist, siis tulevadki Kalevipojal jalad alt ära. "UNTITLED 12" oli kirjanduslik provokatsioon, mille eesmärgiks oli tekitada mastaapne skandaal. Võimud ja komisjonid neelasid sööda alla ja lõikasid omale Kalevipoja kombel jalga. Kender sai oma skandaali, kuulsuse ja märtrikrooni. Pööbel saab kisada "Kender võlla!". Poliitikud saavad aga heakskiidetud tsensuuriga ühiskonna, kus komisjonid kohtuvad harjakapis, salvestised hävitatakse, protokollid salastatakse ning loojatel võidakse suu igal hetkel seadusega kinni kleepida.

Olete öelnud, et läksite omal ajal pornokomisjoni, kuna teid huvitas, kuidas ametnikest koosnev komisjon otsuseid teeb. Kas olete endale vastused saanud?

Olen küll. Pilt selgineb.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee