Eesti rahvaarvu vähenemise peamisteks põhjusteks on nii sündimuse vähenemine kui ka järjest suurenev väljaränne.Foto: ALDO LUUD
Õhtuleht.ee 4. veebruar 2015 12:01
Eesti rahvastikuprognoos on enam kui trööstitu, kuna Statistikaameti rahvastikuprognoosi kohaselt väheneb Eesti rahvaarv 2040. aastaks 130 000 võrra.

Eesti statistikaamet prognoosib aastaks 2030 Eesti rahvaarvuks 1,25 miljonit inimest ja aastaks 2040 1,19 miljonit inimest, selgus Praxise mõttepaberist.

Võrreldes 2015. aasta algusega väheneb Eesti rahvastik 2040. aastaks 130 000 inimese võrra ehk teisisõnu väheneb sama palju kui Tartu, Rakvere ja Viimsi elanikkond praegu kokku.

Tööealiste osakaal rahvastikust väheneb veelgi enam - kui 2015. aasta alguses oli umbes 800 000 tööealist inimest (vanuses 20–64), siis 2040. aastaks on see vähenenud 160 000 inimese võrra.

Samal ajal kasvab pensioniealiste arv ja aastaks 2040 on ühe üle 65. aastase inimese kohta praeguse kolme asemel kaks tööealist inimest.