Tuuleenergia andis 2014. aastal 42 protsenti taastuvenergia kogutoodangust. Foto: Toomas Huik / Postimees
Toimetas Kristin Aasma 3. veebruar 2015 08:49
Taastuvenergia moodustas eelmisel aastal Eestis elektrienergia kogutarbimisest 14,8 protsenti ehk 2,2 protsendipunkti enam võrreldes 2013. aastaga. Kõige rohkem kasvas päikeseenergiast toodetud elektrienergia maht.

Eelmise aasta neljandas kvartalis moodustas taastuvenergia Eesti kogutarbimisest 16,7 protsenti, 2013. aasta samal ajal oli näitaja 16,9 protsenti. 2020. aastaks on Eesti võtnud kohustuse viia taastuvenergia osa kogutarbimisest 17,6 protsendini, edastas Elering.

Vaatamata sellele, et sisemaine tootmine kahanes ligi kuus protsenti, toodeti eelmisel aastal elektrit taastuvatest allikatest 1,36 teravatt-tundi ehk 18 protsenti rohkem kui 2013. aastal.

56 protsenti taastuvenergia toodangust andsid biomass, biogaas ja jäätmed – nendest allikatest toodeti eelmisel aastal elektrit 753 gigavatt-tundi, toodang kasvas aastases võrdluses pisut enam kui veerandi võrra.

Biomassist, biogaasist ja prügist toodetud elektrile maksti toetust 32,3 miljonit eurot, võrreldes 30,1 miljoni euroga aasta varem.

Tuuleenergia andis 2014. aastal 42 protsenti taastuvenergia kogutoodangust. Tuuleenergia toodang kasvas aastaga üheksa protsenti.

Aasta kokkuvõttes olid tuuleolud 2013. aastaga võrreldes paremad - mõõtmised Pakri poolsaarel ja Virtsus näitasid päeva keskmise tuulekiiruse kasvu keskmiselt 23 protsenti. Sellest tulenevalt suurenesid tuuleenergiale makstud toetussummad aasta lõikes 20 protsenti 26,3 miljoni euroni. Elektrituruseaduses toetatavale tuuleenergiale seatud piir (600 gigavatt-tundi kalendriaastas) jäi 2014. aastal siiski saavutamata.

Suurimat kasvu näitas 2013. aastaga võrreldes päikeseenergia – toodetud elektrienergia maht kasvas 117 megavatt-tunnilt 524 megavatt-tunnini ning ka toetussummad suurenesid samas tempos, ulatudes aasta kokkuvõttes enam kui 28 000 euroni. See summa moodustab kogu väljamakstud toetustest siiski marginaalse osa. Kokku on taastuvenergia tootjate hulgas 175 päikesepaneelide abil elektri tootjat (enamik neist mikrotootjad).

Tõhusa koostootmise toetust maksti 2014. aastal võrreldes 2013. aastaga üheksa protsenti rohkem, kokku viis miljonit eurot, kuna toetatava elektrienergia kogus kasvas 144 gigavatt-tunnilt 157 gigavatt-tunnini.