Urmas SutropFoto: Peeter Langovits / Postimees
Toimetas Kristin Aasma 2. veebruar 2015 10:54
Eesti Keele Instituudi direktor Urmas Sutrop ja kolm gümnaasiumi direktorit (kõik neli Reformierakonnas) on teinud avaliku pöördumise haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovskile (Sotsiaaldemokraatlik erakond), avaldades muret ja rahulolematust ministri valimislubaduse pärast kaotada venekeelsetes gümnaasiumites eestikeelsuse nõue.

"Väga austatud haridus- ja teadusminister ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige. Teie ja teie erakond on end näidanud tubli ja väärika valitsuspartnerina. Murettekitavad on aga Teie viimaste päevade väljaütlemised, millega ei saa kohe kuidagi nõustuda. Teie valimislubadus kaotada venekeelsetes gümnaasiumites eestikeelsuse nõue on vastutustundetu," seisab pöördumises.

"Alates põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse vastuvõtmisest 1993. aastal on meie lõimumispoliitika olnud konsensuslik. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus sätestab selle, et gümnaasiumis peab õpe toimuma vähemalt 60 protsendi ulatuses eesti keeles. Ka käesolev valitsus on oma koalitsioonileppega kinnitanud, et gümnaasiumide üleminekut osaliselt eestikeelsele õppele jätkatakse vastavalt kehtivale seadusele.

Me oleme saavutanud suurt edu eesti keele õpetamisel mitte-eestlastele. Me arvame, et eesti keele õppimise ja õpetamisega tuleb tegeleda juba lasteaias ja algkoolis. Aga me ei saa kuidagi nõustuda sooviga pöörata ajalooratast tagasi Elsa Gretškina pimedasse venestamise aega. Venekeelse gümnaasiumi taastamine ja sealt eestikeelse aineõpetuse väljatõrjumine suurendab veelgi segregatsiooni meie ühiskonnas ja ehitab kunstlikke barjääre tööturul. Vene keeles hariduse saanud noortel on hiljem raske eestikeelses töökeskkonnas töötada ja sageli ei jää neil üle muud, kui siit ära minna. Aga seda me ju ei soovi.

Et Eesti oleks riik, kus on kõigil hea elada ning poleks rahvuste vahelisi pingeid, ütleme venestamisele kindla ei!

Lugupidamisega

Urmas Sutrop, Eesti Keele Instituudi direktor
Jaan Palumets, Saue Gümnaasiumi direktor
Helmer Jõgi, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi direktor
Aivar Part, Rakvere Gümnaasiumi direktor"