Eesti uudised

PEIBUTISED: tahvelarvuti ja kartulitega valla elanikuks? (13)

Maarius Suviste, 26. jaanuar 2015 07:00
TÕMBENUMBER: Võrumaal Sänna kultuurimõisas asuv Leiutajate külakool on üks tõmbenumbreid Rõuge vallas. Võimalik, et juba sügisel on alternatiiv- ja loovharidust pakkuvas koolis üle kümne lapse. Foto: ALDO LUUD
Kas teleri, tahvelarvuti, kalendrite, tasuta piletite ja talvekartulitega valda elama meelitamine on ikka jätkusuutlik? Või on elanike arvu suurendamiseks tähtsamad ikka töökohad ja elamisväärne elukoht?

Võrumaal asuv Rõuge on üks 40 vallast/linnast, kus viimase aasta jooksul elanike arv tõusis, mitte ei langenud. Kui aasta tagasi oli kirjas 2219, siis nüüd 2231 hinge. See, et 12 elanikku juurde tuli, on ühe väikese kandi kohta märkimisväärne.

Üheks põhjuseks, miks Võrumaa omavalitsustest elanike arv ainsana Rõuge vallas tõusis, võib pidada järjepidevat kodukohakampaaniat. Just teisipäeva õhtul läks interneti vahendusel eetrisse järjekordne Rõuge TV otsesaade, kus elanike vahel loositi välja auhinnad.

"Need on kolme aasta jooksul olnud kõige vaadatavamad saated," tõdeb vallavolikogu esimees Karel Saarna.

Kuni kuueaastaste seas loositi otse-eetris välja fotosessioon kohalikus fotostuudios, tasuta aastane õppemaks valla lasteaias, Rõuge kalendrid ja Rõuge vesi. 7–26aastaste seas loositi välja tahvelarvuti, samuti kalendrid ja vesi ning prii sissepääsu tagav pilet tänavu vallas toimuvatele üritustele.

27aastaste ja vanemate seas loositi välja 32tolline Smart TV ja 3D-funktsiooniga teler ning samuti kalendrid ja vesi ning prii sissepääsu tagav pilet tänavu vallas toimuvatele üritustele. Samas peetakse meeles neidki, kes juba aastaid vallas elanud, ning nii loositi kõigi nende vahel välja kümme priipääset vallas toimuvatele üritustele.

Rõuge vallas hakati rõhutama elanikuks registreerimise olulisust ja tutvustama valla teenuseid 2009. "Kodukohakampaaniat peame väga vajalikuks ja edukaks," tõdeb volikogu esimees Karel Saarna.

"Kuus aastat oleme teinud järjepidevat tööd, et inimestele teadvustada, miks on kasulik ja vajalik olla valla elanik." Nii ongi elanike arv kasvanud nii uute tulijate kui ka nende inimeste võrra, kes juba aastaid elasid kohapeal, kuid ei olnud endale teadvustanud ametlikult valda registreerimise tähtsust. Saarna ütleb, et püsiv elanike arv tagab vallale stabiilse eelarve ning valla elu saab edeneda. Küsimuse peale, kuivõrd õigustatud on teiste maksumaksjate kulul kingituste tegemine, vastab Rõuge volikogu esimees, et iga juurdetulnud inimene suurendab valla tulubaasi. "Võrreldes tulude suurenemisega, on kingi maksumus kindlasti väiksem. Vähetähtis ei ole ka kingisaaja emotsioon."

Võrumaa teises otsas asuv Missomaa sai viimastel aastatel tuntuks sellega, et piiriäärne väikevald eesotsas Nopri taluga algatas kaks ja pool aastat tagasi kampaania "Tule maale": pane laps Misso kooli, saad töökoha ning elamiseks talu või korteri!

Fakt on, et kui 2014. aasta 1. jaanuari seisuga elas vallas 694 elanikku, siis tänavu sama päeva seisuga 676. Tervelt 18 inimest vähem.

Miks elanike arv vähenes, Misso vallavanem Lembit Sikk? "Ütleksin nii, et Eesti inimesed on praktilisemaks muutunud, lihtsalt konkreetselt öelda: targemaks saanud."

Ta mõtleb hetke ja siis selgitab lähemalt. "Targemaks selles mõttes, et kampaaniategijad, meie volikogu, vallavalitsus ja ka vallavanem ei suuda nii veenvaid põhjusi välja tuua ja täita nende inimeste lootusi, kes tahaksid elukohta vahetada ja siia tulla. Inimesed on hakanud praktiliselt arutama, et kui ongi seal üks-kaks töökohta, siis need võivad kaduda: ja mida ma siis teen, mis saab edasi. Noor inimene ei jää ootama, millal lubatakse uusi töökohti teha."

Pakkuda 16 töökohta

Olgugi et Misso vallas elanike arv vähenes, ei saa Siku sõnul Missomaa algatust "Tule maale" ebaõnnestunuks nimetada. "Ei, mitte mingil juhul," ütleb ta. "Vald aitab igati kaasa, me oleme saanud omavahel heale koostööle." Üleskutse eestvedaja, Nopri talu peremehe Tiit Niilo meelest on elanike vähenemise põhjused üldjoontes samad, mis mujal: juurdetulek, sünnid, surmad, äraminek kokku annavad negatiivse tulemi.

Niilo tunnistab, et Misso kogukond koos mittetulundusühinguga Tule Maale eelmisel aastal intensiivselt tööd ei teinud. "Raviti valimisjärgseid haavu, jõuti arusaamisele/kokkuleppele, et maaleaitamisel oli ka mõni hea element," lisab ta. Eelmisel aastal tuli Missomaale kaks peret: viis täiskasvanut ja viis last. Praeguseks on kahe ja poole aasta jooksul tulnutest kohale jäänud 13 perekonda. Misso vallavanem Sikk tõdeb samas, et olulisel kohal on töökohad. "Töökohtade juurde tekivad elukohad. Elukoha juurde harilikult töökohad ei teki," ütleb ta.

Tule Maale töökoharegistris on praegu 16 töökohta: näiteks oodatakse 800eurose palga peale lüpsjat, traktoristi ja laadur-kopajuhti. Samuti otsitakse kokka, lasteaiaõpetajat, aga ka kooli direktorit ja mittetulundusühingu Tule Maale tegevjuhti.

Vahest peaks ka Misso vallas korraldama säärase kodukohakampaania, kus loositakse välja näiteks võimas teler ja tahvelarvuti?

2012. aastal algatas too väikevald elanike arvu suurendamiseks kampaania "Omadega mäel", pakkudes uuele elanikule kolimistoetust, kaks kotti talvekartulit ja Meremäe passi (millega saab aasta jooksul tasuta passis toodud kultuurisündmustele). Väike vahekokkuvõte: 2014. aastal oli Meremäe vallas 1119 elanikku, nüüd 1098. Tule Maale eestvedaja Niilo arvab aga kodukohakampaania väljaloositavatest auhindadest hästi. "See on lihtne ja kulutusi mittenõudev tegevus, kuid näitab omavalitsuse suhtumist – näitab, et soovitakse kõigi vahenditega oma majandusseisu parandada/hoida. Sellest järgmised sammud on juba võimekamatele üksustele. Samuti on see üks võimalik suhtlemisviis äraläinute või eemaltvaatajate kõnetamiseks," räägib Niilo.

Peibutis on ajutine lahendus?

Aastaid tagasi koos abikaasa ja kahe lapsega Võrumaale Rõuge valda elama asunud Hendrik Noor kiidab valla peibutised heaks. "Leian, et väga tore on, kui vallad kampaaniaid teevad ja on võtnud aktiivse rolli ega vaata loiult pealt, kuidas arvud kahanevad," lausub ta. "Rõuge vallas käib peibutuskampaaniatega paralleelselt ka sisuline töö, milleks on müügisolevate maatükkide ja talukohtade kaardistamine koostöös külavanematega. Samuti on vald omalt poolt müünud talle kuuluvaid maatükke meelitava hinnaga, tingimusel, et pered jäävad siia elama."

Sänna kultuurimõisas asuva Leiutajate külakooli üks eestvedajaid Hendrik Noor lisab, et kõige kaalukam on aga uute vallakodanike jaoks olemas olemine ning nende vajadustega arvestamine, näiteks kooli toetamine kohustuslikust piirmäärast rohkem. "Seega tühipaljas kampaania oleks justkui pinnapealne lähenemine probleemile, aga kui sellega käib kaasas aktiivne, sügavam ja sisuline töö, siis on asi hoopis teine."

Valgamaa Karula vallavanem Rain Ruusa aga loosiauhindu heaks mõtteks ei nimeta. "Peibutused on ajutine lahendus," tõdeb ta. "Samas, kui keegi neid asju korraldab, siis eks elu näitab, kas tegevus annab tulemust või mitte. Tuleb tõdeda, et Tallinna ühistransport on neist kõige mõjusam." Uusi elanikke Setumaale kutsuv Võrumaa Meremäe vallavanem Rein Järvelill ütles juba kaks aastat tagasi, et nende suurim konkurent on Tallinn, kes meelitab oma elanikeks prii ühistranspordiga.

Leiutajate külakool plaanib laieneda

Mullu sügisel avas Rõuge vallas Sänna kultuurimõisas uksed tavakoolist erinev kogukonnakool – Leiutajate külakool. See on alternatiiv- ja loovharidust pakkuv kool. Kooli avamine suurendas traditsioonilisest erineval põhimõttel antava hariduse pooldajaid ja sestap läks valda elama noori lapsevanemaid koos lastega paljudest Eesti paikadest.

"Kooliga on läinud väga kenasti, oleme koos laste ja vanematega palju õppinud," ütleb kooli üks eestvedajaid Hendrik Noor. Praegu on kooli nimekirjas kümme õpilast ning õhus on uue klassi avamine järgmisel aastal, mis kasvataks õpilaste arvu veelgi. "Eks siinkohal on koolipidajatele tähtis ka valla toetus, nii emotsionaalne kui majanduslik."

Olukord Valgamaa vallas: tahtjaid on rohkem kui elukohti

Valgamaa Karula vald on üks vähestest väikekohtadest, kus aastaga elanike arv suurenes: kui mullu oli 987 elanikku, siis nüüd 1001. "Elanike arvu kasv oli meeldiv üllatus. Üle mitme aasta kasvas elanike arv üle 1000 inimese," rõõmustab Karula vallavanem Rain Ruusa.

"Eks põhjused, miks tulla, on mitmesuguseid," lisab ta. "Kellel elukohavahetus, kellel töökoha lähedus. Tullakse ka rahuliku elukeskkonna pärast. Samuti mõni peab tähtsaks Valga linna lähedust oma võimalustega, paljud pered soovivad tulla looduse pärast. Tahtjaid on rohkem, kui on elukohti leida."

Miks on Rõuges hea elada?

"Mulle lihtsalt meeldib siin," lausub Rõuge legendaarne spordidaam Karin Laine (84, pildil), kes on veteranide suusatamise-MMilt saanud üle poolesaja medali. "Ma sündisin siin, ma käisin siin koolis. Mulle väga meeldib Rõuge."

Sänna külas elav Hendrik Noor ütleb, et Rõuge vald on imedemaa, kus saavad kõrvuti elada iidsed traditsioonid ja viimane innovatsioon: "See tähendab, et siinsetes inimestes on rohkesti tolerantsust ning sellest avatusest sünnib viljakas pinnas ideede teostumiseks. Pole ime, et siinne rahvaarv kasvab. Samuti on siin väga maaliline ja toetav looduskeskkond."

Vallavolikogu esimees Karel Saarna ütleb, et elanike arvu tõusu mõjutas suuresti see, et eelmisel aastal sündis rekordiliselt 33 last. "See näitab, et siin elavad noored inimesed, kes tahavad oma lapsed siin üles kasvatada."

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee