SEB Foorum - Pension | Sisuturundus

Pensioni pärimisel on mitmeid olulisi nüansse (2)

Dagmar Lamp, 25. aprill 2015 16:30
Foto: SEB
2013. aasta lõpu seisuga oli Eestis II pensionisamba fondidesse kogutud ligi kaks miljardit eurot ehk keskmiselt 6080 eurot iga keskmise palgaga inimese kohta. Mis saab kogutud rahast aga siis, kui inimene peaks kogumisfaasis või juba pensionil olles surema?

II pensionisammas on üldjuhul päritav

Kui on sõlmitud fondipensionileping, on kohustusliku kogumispensioni ehk II samba pensionifondi osakud päritavad nii osakuomaniku surma korral kogumisperioodi jooksul kui ka pensioni väljamakse perioodil.

Kui II samba väljamaksete perioodiks on sõlmitud pensionileping, siis pensionivara üldjuhul pärandatav pole.

Erandiks on garantiiperioodiga pensionileping, kus makseid jätkatakse soodustatud isikule.

II samba osakute pärijal on pärandi vastuvõtmiseks kolm võimalust:

  • kõigi päritud osakute tagasivõtmine: pensionifond ostab osakud tagasi ja pärija saab raha, millelt peetakse kinni tulumaks (vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele);
  • kõigi päritud osakute ülekandmine pärija EVK pensionikontole;
  • osa päritud osakute tagasivõtmine ja osa päritud osakute kandmine pärija EVK pensionikontole.

Juriidilisest isikust pärija saab taotleda ainult osakute tagasivõtmist.

Kui olete liitunud II sambaga ja soovite päritud pensionifondi osakuid tagasi võtta, siis tuleb esitada avaldus päritud osakute tagasivõtmiseks ühe aasta jooksul alates pärimistunnistuse väljastamisest.

Osakute tagasivõtmisel tehtavad väljamaksed maksustatakse tulumaksuga. Kui II sambaga liitunud pärija pole ühe aasta jooksul pensionifondi osakute tagasivõtmise avaldust esitanud, on tal kümne aasta jooksul pärast pärandaja surma õigus esitada avaldus päritud osakute kandmiseks oma pensionikontole.

Pärija, kes pole II sambaga liitunud, saab taotleda osakute tagasivõtmist kümne aasta jooksul pärast pärandaja surma. II samba osakud ei kuulu abikaasade ühisvara hulka ja pärimine toimub pärimistunnistuse või notariaalse pärandvara jagamise lepingu alusel.

Kui pärijaid on mitu, siis kuulub pärandvara neile ühiselt ja seda tuleb ka ühiselt käsutada. Siiski ei või pensionifondi osak kuuluda samaaegselt mitmele isikule, mistõttu peavad pärijad sõlmima kokkuleppe pärandvara hulka kuuluvate osakute jagamiseks. Osakute jagamise kokkuleppe saab sõlmida pangas kohapeal või notari juures. Kokkuleppe sõlmimisel peavad kohal viibima kõik pärijad.

Pensioni III sammas on samuti päritav

Pärides vabatahtliku kogumispensioni ehk III samba pensionifondide osakuid, on eraisikul õigus nõuda kõigi või osa päritud fondiosakute kandmist oma väärtpaberikontole. Samuti on tal õigus taotleda osakute tagasivõtmist. Osakute tagasivõtmisel kantakse raha  pärija pangakontole.

Juriidilisest isikust pärijal on õigus ühe aasta jooksul pärimistunnistuse kuupäevast nõuda päritud fondiosakute tagasivõtmist. Kui seda ei tehta, jääb raha pensionifondi ja osakud tühistatakse.

III samba kindlustuslepingu puhul on võimalik kindlustatu surma korraks määrata soodustatud isik, kellele lepingujärgne summa välja makstakse. Tuleb arvestada sellega, et väljamaksed pärijatele maksustatakse 21% tulumaksumääraga.

Kui palju on pensionifondides vara kokku?

  • 2013. aasta lõpu seisuga on pensioni II samba fondidesse kogutud 1,77 miljardit eurot.
  • III samba pensionifondide maht oli 103,3 miljonit eurot.
  • Kindlustuslepingute reservide kogumaht oli 187,4 miljonit eurot.
  • Keskmise palgaga inimesed on pensioni II sambasse maksnud keskmiselt 5090 eurot. Koos tootlusega on sinna kogunenud keskmiselt 6080 eurot.

Allikas: Rahandusministeeriumi poolt välja antud Riikliku vanaduspensioni, kohustusliku kogumispensioni ja vabatahtliku kogumispensioni statistikast. Seisuga 31.12.2013.

Samal teemal

08.11.2017
Hoolimata pärandi vormistamise hõlpsusest pole eestlased testamendiusku
11.11.2015
Andke mu pensioniraha kätte, ja kohe!
12.03.2015
Juhtkiri | Teine sammas toidab vaid rahakeerutajaid

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee