Eesti uudised

UURING: Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtted on Baltikumi kõige uuendusmeelsemad  (1)

Õhtuleht.ee, 19. jaanuar 2015 12:39
Foto: PantherMedia / Scanpix
SEB poolt Eestis, Lätis ja Leedus läbi viidud Balti uuringu järgi peavad innovatsioonile keskendumist olulisemaks Eesti ja Leedu väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE). Aastaga on enim huvi innovatsiooni vastu kasvanud Leedu ettevõtetel.

Eestis vastas 73 protsenti küsitletud ettevõtetest, et viib 2015. aastal läbi uuendustegevusi, samas kui aasta tagasi oli seda meelt 60 protsenti vastanutest.

Olulist tõusu innovatsiooniplaanides on täheldatud Leedus – eelmine aasta plaanis 42 protsenti ettevõtetest innovatsiooni, tänavu plaanib seda teha 69 protsenti VKE-st.

Lätis on uuendustegevusi planeerivate ettevõtete arv aastaga langenud 48 protsendilt 39 protsendile.

Eesti, Läti ja Leedu ettevõtete eesmärk on innovatsiooni abil suurendada konkurentsivõimet nii riiklikel kui ka rahvusvahelistel turgudel, eriti seetõttu, et madalate tootmiskulude eelis on järk-järgult vähenemas.

Ettevõtted on teadlikud, et pärast innovatsiooni investeerimist läheb tootmises ja teenuste osutamises vaja vähem ressursse, millel on ettevõtte rahalisele olukorrale positiivne mõju,“ sõnas SEB jaepanganduse ja tehnoloogia valdkonna juht Eerika Vaikmäe-Koit.

Eerika Vaikmäe-Koit’i sõnul mõtlevad ettevõtted järjest tõsisemalt innovatsiooniinvesteeringutele.

"Mõningatel juhtudel aitavad nn targad investeeringud tõsta efektiivsust, kus vähemate ressurssidega säilitatakse või kasvatatakse ärimahte. Teine suund on nn jätkusuutlikkuse innovatsioonitegevus, millega arendatakse ettevõtte väärtuspakkumist, et eristuda või püsida järjest globaliseeruvamas konkurentsis,“ lisas ta. T

Enim on sellest huvitatud tööstus- ja energeetika ning toitlustus- ja teenindussektor, kus umbes 80 protsenti küsitletud VKE-dest plaanib läbi viia innovatsiooniga seotud tegevusi, mis keskenduvad toodete ja teenuste parandamisele. Kõige tagasihoidlikumad on põllumajandus-, kalandus- ja kinnisvarasektor, kus innovatsioonile mõtleb 60 protsenti ettevõtetest.