Eesti uudised

Riigikogu helisalvestised – hävitada ei tohi… säilitada? (8)

Juhan Haravee, 17. jaanuar 2015 07:00
Eiki Nestor salvestistest: «Kui minu asi oleks, hävitaksin nad ära, sest nad on hävimatud.» Foto: MATI HIIS
Uued reeglid panevad riigikogu komisjone tootma pikki ja põhjalikke protokolle, kuid neile aluseks olevate helisalvestiste saatuse otsustab tulevikus riigiarhiiv.

Riigikogu esimees Eiki Nestor kutsus eile hommikuks Toompeale ajakirjanikud, et sundimatus õhkkonnas veel kord üle rääkida avalikkuses segadust ja pahameelt tekitanud riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatuse head ja vead.

Samal teemal

"Erinevatel põhjustel on teema osutunud keerukamaks, kui võis arvata," alustab kohtumist võõrustanud Nestor. "Põhiliselt peaks rääkima – ma arvan – selle kõige huvitavamast osast ehk salvestistest."

Riigikogu kantselei asedirektor Aaro Mõttus annab ülevaate siiani riigikogus kehtivast korrast, mis on nüüd ajale jalgu jäänud ja vajab seetõttu muutmist. Mõttus räägib komisjonide töös osalemise õigust omavatest isikutest, istungite protokollidest ja muudest dokumentidest. Salvestisi ei maini senised reeglid Mõttuse sõnul poole sõnagagi. Need on töömaterjal, samuti nagu kõikvõimalikud märkmed ja ülestähendused komisjoni istungitel toimunust.

Komisjonil pole kohustust salvestada

Ühelgi komisjonil ei ole Mõttuse väitel kohustust istungeid salvestada, samuti salvestiste säilitamise kohustust, sest säilitamist vajavate dokumentide nimekirjast neid ei leia. Riigikogu kantseleil ei ole seni olnud mingit süstematiseeritud helisalvestiste kogu ja see, kas istungite helisalvestisi hävitada või millal seda teha, on olnud komisjonide sekretariaatide otsustada. "Kui siiani ei ütle seadus salvestiste kohta midagi, siis praegu menetluses olev eelnõu paneb reeglid tulevikus üheselt paika," ütleb Mõttus.

"Üldjuhul hakatakse istungeid helisalvestatama. Erandina võib komisjon aga otsustada, et istungit ei salvestata. Komisjon paneb paika salvestiste staatuse: mis on nende eesmärk ja mis neist pärast saab. Salvestised on abimaterjal protokolli ja ka teiste dokumentide koostamiseks."

Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste tunnistab, et praegune korrastamata olukord on häbiasi. "Kui me hakkame seda nüüd korrastama ja seda püütakse näidata suure patu ja süüna ning ma ei tea veel mis pahategu, siis see on minu arust küll liiast," ütleb ta. Mis siis saab lõpuks helisalvestistest, kas need tõesti hävitatakse või paremal juhul kirjutatakse üle, nagu pakkus eelnõu teisel lugemisel Maruste?

"Kogu aeg ongi olnud selline arusaam, et me anname seni säilinud helisalvestised riigiarhiivi ja nemad peavad saama võimaluse neid hinnata," lausub Nestor. "See puudutab suures saalis tehtud salvestisi."

Säilitamine riigiarhiivi otsustada

Riigikogu esimehe sõnul peaks komisjonides tehtud salvestite puhul järgima sama loogikat ja jätma nende edasine säilitamine riigiarhiivi otsustada.

"Me oleme riigiarhiiviga rääkinud ja nende hoiak on olnud selline, et praegusel kujul nad salvestisi vastu ei võta," täpsustab Mõttus. "Arhiivil on selleks teatavad nõuded ja me peame need panema sellisesse vormi, et need vastu võetaks."

Maruste sõnul pole eelnõu autoritel mõttessegi tulnud, et kui riigikogu midagi ei säilita, siis tähendab see tingimata, et asi tuleb hävitada. "Kui ma oma töö riigikogus lõpetan, pean ka oma kapid tühjaks tegema," ütleb ta. "Midagi peab aga sellest materjalist saama, isegi kui need riigikogu tööks enam vajalikud ei ole. Kui need on vajalikud rahvuskultuurile, siis otsustab selle riigiarhiiv."

Samal teemal

14.00.2015
Skandaal: riigikogu komisjonides kõneldu jääb tuleviku tarvis üles kirjutamata
13.00.2015
Juhtkiri | Riigikogu kustutab jälgi
13.00.2015
Poliitikud tahavad Riigikogu komisjonide salvestised rutiinselt kustutada
20.11.2014
MIDA ON VARJATA? Riigikogu tahab kustutada komisonide helisalvestised