Eesti uudised

Riigikontroll heidab ette, et Tallinn kulutas valimisreklaamiks üle 300 000 euro (59)

Juhan Haravee, 15. jaanuar 2015 07:00
Tallinna maratoni videoklipp kaheksas telekanalis 2013. aasta augustis, milles näidati Edgar Savisaart ja Lauri Laasit, samuti kutsuti üles võtma osa ühistreeningutest Tallinna maratoniks. Kulud linnale 86 126 eurot.Foto: Kaader videoklipist
Riigikontrolli hinnangul pole Tallinna linnavõimude tellimusel valminud plakatid ja teleklipid midagi muud kui valimisreklaam. Linnavalitsus eesotsas Edgar Savisaarega soovitab kõigepealt seadusandlust korrastada ja alles siis süüdistama tulla.

Eile tutvustati riigikontrolli peakontoris äsjavalminud auditi "Reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamine valdades ja linnades" aruannet.

Samal teemal

"2013. aasta kohalike valimiste ajal hoogustus mitme kohaliku omavalitsuse teavitustegevus, mis jäi silma avalikkusele ja ka riigikogu korruptsioonivastasele komisjonile, kes pöördus riigikontrolli poole küsimusega, kas nende kohalike omavalitsuste teavitused ei ole mitte valimisreklaamid," ütleb riigikontrolli osakonna juhtaja ja peakontrolör Airi Mikli.

Tema sõnul ei puuduta auditis välja toodud probleemid sugugi vaid kohalikke omavalitsusi (KOV), need puudutavad ka riigiasutusi ja riigi tegevust ning küsimus on pigem poliitilises kultuuris ja avaliku raha kasutamises laiemalt.

Auditijuht Tambet Drelli sõnul koosnes reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamise audit kolmest tahust.

Tallinna teavituskulud kui klass omaette

"Kõigepealt analüüsisime kõikide kohalike omavalitsuste, täpsemalt 15 KOVi teavitustegevusi üldiselt," räägib ta.

"Vaatluse all oli, mis laadi teavitust on kahel viimasel aasta üldse tehtud, milliseid vahendeid nad selleks kasutasid, milliseid kanaleid ja palju selleks raha kokku kulus."

Seejärel jätkus audit kahes suuremas omavalitsuses: Tallinnas ja Tartu linnas, kus hinnati teavitustegevusele tehtud kulude õiguspärasust.

Tallinna ja Tartu linnavalitsuse teavituste analüüs pidi Drelli hinnangul välja selgitama, kas nendes teavitustes esines mingeid elemente, mis osutasid, et see võis olla mõne erakonna või poliitiku valimisreklaam.

"Põhiküsimus oli meil see, kas teavitus ja kulu sellele on alguse saanud vajadusest tegutseda avalikes huvides või on seda teavitust mõjutanud mingid teised motiivid, näiteks poliitiku erahuvi," lausub Drell. Auditi viimase tahuna toob auditijuht välja analüüsi rahvusvahelisest õiguspraktikast, millega on püütud avalike vahendite väärkasutamist valimisreklaamis takistada.

Teavitustegevusele kulub omavalitsustes auditi hinnangul umbes 4–5 miljonit eurot aastas (v.a Tallinna TV kulud), mis muude kuludega muudes valdkondades ei olevat suur. Tallinna linnaeelarvest kulus auditeeritud perioodi (2012–2013) jooksul riigikontrolli hinnangul valimisreklaamina mõistetavatele teavitustele umbes 337 000 eurot, mille eest valmis neli erinevat plakatit ja seitse erinevat teleklippi.

Need teavitused pole riigikontrolli hinnangul valminud avalikes huvides, vaid on tehtud planeeritult poliitilise tagamõttega.

Ühtlasi viitab sellele asjaolu, et teavitustegevus ja sellega seotud kulud on ajastatud kohalike omavalitsuste valimiste aega.

Peale selle torkab silma, et valimiste eel hakkavad ootamatult teavitusega tegelema asutused, kes tavaliselt selleks suurt ei kuluta. 2013. enne valimisi kulutas Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet poliitikuid eksponeerivale teleklipile umbes 50 000 eurot.

2013. suvel ilmus Tartu linnapilti valimisreklaamina mõistetav plakat linnapea Urmas Kruuse pildiga, mis oli välja pandud seoses linna toetatava Tartu triatloniga. Audiitoritel ei õnnestunud tõestada, et spordiürituse toetamise eesmärgiks oli teha poliitikut või erakonda toetavat teavitust.

Drelli sõnul ei olnud Tartu linnavalitsusel linnapea pildiga plakati tellimise ja selle eest maksmisega midagi pistmist – ürituse korraldajad olevat suhelnud otse Kruusega, kes ei ole veel kogu linnavalitsus.

Riigikontroll on seisukohal, et Eesti seadused ei takista tõhusalt valimisreklaami tegemist avaliku võimu asutuse raha eest. Kehtivatest normidest ei piisa, et keelatud tegevust ära hoida või see valimiskampaania ajal kiiresti lõpetada.

Tallinn: teavitamine on euroopalik tava

Riigikontroll leiab, et kuigi keelatud reklaami olemust ei ole võimalik seadustes ammendavalt sisustada, peaks sinna lisama reeglid keelatud reklaami tunnuste kohta: tuleks anda loetelu teatud universaalsetest tunnustest, mis keelatud reklaami iseloomustavad.

Tallinna linnavalitsus leidis, et auditis analüüsitud teavituste korraldamisel ei ole Tallinn õigusakte rikkunud. Oma seisukohta põhjendati sellega, et auditis käsitletud teavitused sisaldasid avalikes huvides ja linna ülesannetega seotud teavet.

Muu hulgas osutas Tallinn enda tellitud eksperdiarvamustele, mis peaksid linna seisukohti kinnitama.

Tallinna linnavalitsuse puhta südametunnistuse kaitseks esitasid oma eksperdihinnangu Tallinna ülikooli õppejõud Linnar Priimägi, Janek Mäggi OÜst Powerhouse, mitu Tartu ülikooli professorit ja teisedki.

Priimägi on kindel, et mitte ükski talle analüüsida antud viiest teavitusest (plakat ja videoklipp) ei kujuta endast valimisreklaami.

Riigikontrollile heidab linnavalitsus ette, et auditis ei ole Tallinna esitatud eksperdiarvamusi arvestatud. Suur osa nn Tallinna ekspertide arvamustest leiavadki lisadena koha auditiaruande kaante vahel.

Praegune Tartu linnapea Urmas Klaas teavitab riigikontrolli, et temale alluval linnavalitsusel puudub kokkupuude Tartu triatloni plakati tellimisega.

Oma eelkäijast nimekaimu Kruuse tegemisi Klaas ei kommenteeri, sest on ilmne, et enne teda vaadeldi linnavalitsust ja linnapead rangelt eraldi seisvate institutsioonidena ning sellega paistab olevat päri ka riigikontroll.

Nädal aega tagasi esitas Tallinna linnavalitsus riigikontrollile oma auditit puudutavad seisukohad, milles nõustus muu hulgas sellega, et avalike teavituste seadusandlus vajab ülevaatamist ja täiendamist.

"Selgete reeglite kehtestamine aitab tagada riigi ja omavalitsuse asutustele teavitustegevuse korraldamiseks üheselt mõistetava ja õige käitumismustri," seisab Edgar Savisaare allkirjastatud Tallinna linnavalitsuse istungi protokollil.

Pall läks taas lendu – kuni Toompea midagi ette ei võta, ei näe Tallinn oma tembutusteavitustes midagi taunitavat.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee