Juhan Haravee 7. jaanuar 2015 07:00
Harju maakohus rahuldas tuntud meelelahutaja Mart Sanderi nõude ja keelas Raivo Kaeral avaldada ja levitada oma elulugu "Varjatud elu", mis sisaldab ka Sanderit puudutavat informatsiooni. 

Mullu 30. mail kirjutas Õhtuleht praegu Pariisis elava endise kontserdikorraldaja Raivo Kaera elulooraamatust "Varjatud elu", mis kõrvaldati kiiresti müügilt pärast Sanderi pöördumist Harju maakohtusse.

2. jaanuaril avaldatud otsuses rahuldas Harju maakohus hageja Sanderi nõude ja keelas Kaeral avaldada ja levitada hagejat puudutavat infot sisaldavat teost "Varjatud elu" mis tahes kujul ja kanalites. Kohtu hinnangul rikkus elulooraamatu autor Kaer Sanderi seksuaalelu ja tervislikku seisundit puudutavate väidete ilma nõusolekuta avaldamisel põhiseadusest tulenevat eraellu sekkumise keeldu.

Arvestades asjaoluga, et kostja on levitanud vaidlusalust teost internetis e-raamatuna, peaks Kaer kohtuotsuse kohaselt hüvitama Sanderile ka mittevaralise kahju 4000 eurot.

"Sanderi esindajad küsisid kohtult ka luba, et võiks täiesti ebaseaduslikult nende palkaja kätte sattunud 401 raamatut hävitada," räägib Kaer.

"Kohus ei rahuldanud raamatute hävitamise taotlust, samas olen autorina kindel, et Sander viib oma soovi siiski täide."

Ka kinnitab Kaer, et tal pole vähimatki kavatsust Sanderit rahaliselt toetama hakata. "Kust midagi võtta pole, sealt võtta ei saa," nendib Kaer.

"Samuti on täitemenetluse rakendamine Prantsusmaa õigusruumis mõttetu tegevus."

Oma eluloo tulevasest kordustrükist kavatseb Kaer aga Sanderiga seotud seigad välja jätta.

E-raamatuna leviva "Varjatud elu" kirjastamisõigused on Raivo Kaer oma sõnul loovutanud väliskirjastajatele, kellele Eesti kohtute hammas peale ei hakkavat.