Foto: Mati Hiis
Õhtuleht 6. jaanuar 2015 15:38
Harju maakohus tegi eile teatavaks otsuse, mis langetati AS Ida-Tallinna Keskhaigla poolt ajakirjanik Inga Raitari ja AS Eesti Ajalehed vastu mullu suvel esitatud hagi suhtes.

Hagiavalduse kohaselt ilmus "Eesti Päevalehe" 5. aprilli 2014 laupäevaleht LP-s Inga Raitari artikkel pealkirjaga "Vastu tahtmist elundidoonoriks", mis kirjeldas autori hiljutist haiglakogemust. Artiklit levitati LP veebiväljaandes, Delfis ja Õhtulehes. Eesti Päevalehe ja LP väljaandja on AS Eesti Ajalehed.

AS Ida-Tallinna Keskhaigla palus oma hagiavalduses lõpetada hageja kohta ebaõigete andmete edastamise ja eemaldada kõnesolev artikkel "Eesti Päevalehe" internetiportaalist. Peale selle palus haigla kostjail avalikult ümber lükkama artiklis toodud väite, nagu oleks Inga Raitarilt tema tahte vastaselt välja lõigatud terve organ jms. Lisaks palus hageja kostjatelt solidaarselt hageja kasuks välja mõista mittevaralise kahju hüvitis kohtu äranägemisel.

Harju maakohus leiab, et hageja nõuded pole õigustatud ja kujutaksid endast põhjendamatut ja ülemäärast väljendusvabaduse piiramist. Hageja õigusi ei ole kohtu hinnangul artikliga rikutud.

Kohus leiab, et kostjad ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, kuna artiklis ei olnud nimetatud hagejat või hageja töötajaid.

Kohus otsustas jätta ASi Ida-Tallinna Keskhaigla hagi rahuldamata.