Milline osa vääriskalast vajab politsei eskorti, milline mitte? Foto on illustratiivne. Foto: TEET MALSROOS
Eesti uudised
2. jaanuar 2015 07:00

Toiduamet takistab kahtlast päritolu kala pääsemist riiki (15)

Pool aastat veterinaar- ja toiduametiga kohut käinud firma pole suutnud riigiasutuse vastupanu murda – inimtervisele ohtu kujutada võivad külmutatud lõhe seljad ja kõhuääred ootavad Koidula piiripunkti külmhoones oma saatust.

12. mail koostas veterinaar- ja toiduamet (VTA) kontrollakti, millega kohustas OÜ Alfafishi hävitama kuu aja jooksul neile kuuluva ja

100 000 eurot maksva kaubasaadetise. "OÜ Alfafish kaubasaadetis hävitatakse põhjusel, et ei saa tagada kauba ohutust inimese tervisele, kuna antud kauba päritolu on teadmata ning seda ei saa kindlaks teha," ütleb VTA osakonnajuhataja Regina Pihlakas. "Markeeringud, mis võimaldaksid kaupa identifitseerida, olid võltsitud ning samuti olid võltsitud saadetisega kaasas olnud veterinaarsertifikaadid, seetõttu on alust kahelda, kas see on inimtervisele ohutu kaup." Siiani Koidula jaamahoone külmhoones oma saatust ootav kaubasaadetis koosneb 17 tonnist külmutatud lõheselgadest ja kolmest tonnist lõhekõhuäärtest. Tallinna halduskohus rahuldas mais Alfafishi õiguskaitse taotluse ja firma sai aja-

pikendust. VTAd aga kohustati ladustama 20tonnine kaubasaadetis külmhoones. Septembri lõpul leidis Tallinna halduskohus, et esialgset õiguskaitset, mis kaubale seati, taotles Alfafish enda huvides ja seega pole ka alust kohustada riiki (VTAd või maksu- ja tolliametit) kandma kaubasaadetisega hoiustamise kulusid. Külmhoone elektrikulud pole sugugi väiksed.

Tallinna ringkonnakohus jättis muutmata halduskohtu määruse, mis kohustas Alfafishi kandma kauba hoiustamisel tekkivad elektrikulud. VTA teatel pole Alfafish neid kulusid ettenähtud tähtajal tasunud, seega ei kehti enam esialgne õiguskaitse ja VTA ettekirjutused kaubasaadetise hävitamiseks kuuluvad täitmisele.

Detsembris ütles OÜ Alfafish anonüümseks jääda sooviv esindaja Õhtulehele, et neil pole mingisugust teavet, millises seisus võiks olla praegu nende külmutatud kalajääkide laadung. VTA aga ei usu, et Alfafishil õnnestuks enam kaua oma kahtlase kaubasaadetisega piiripunktis riiki sisenemise võimalust oodata.

OÜ Alfafish on välja pakkunud võimaluse, et veab saadetise omal kulul Tallinna Paljassaare külm-

lattu. Selles näeb aga VTA Alfafishi katset saada kaup oma kontrolli alla ja realiseerida. Vastuargumendina viitas VTA kohtus, et selline kalajääkide vedu läbi kogu Eesti võib teatud tingimustel vajada ka politsei eskorti, mis oleks põhjendamatult kulukas.