Foto: TEET MALSROOS
Õhtuleht.ee 30. detsember 2014 09:41
2014. aasta lõpus vastu võetud uus riigieelarve tõi mitmeid muudatusi, mis pere rahakotti mõjutavad. Olulisimad muudatused puudutavad tulu- ja töötuskindlustuse maksumäärade alanemist ning peretoetuste tõusu, mis jätavad peredele kätte senisest enam raha.

Jaanuarist 2015 tõuseb töötasu alammäär 355 eurolt 390 eurole. Eestis on miinimumtasuga töötajaid ligi 15 000, kuid alampalga tõus mõjutab suuremat inimeste hulka, sest tõstab mitmeid hüvitisi ja tasusuid. Miinimumpalgaga on seotud näiteks vanemahüvitise alammäär, mitmed haigekassa poolt makstavad haigestumise ja lapse hooldamisega seotud hüvitised ning samuti osade omavalitsuste lasteaiatasud, edastas Swedbank.

Enamikku töötajatest puudutab kindlasti 2015. aasta algusest kehtima hakanud alanenud maksumäärad - tulumaksumäär langeb 21 protsendilt 20 protsendile, töötuskindlustusmakse määr langeb 3 protsendilt 2,4 protsendile ning maksuvaba tulu ülempiir tõuseb 144 eurolt 154 eurole kuus.

Lastega pere rahakotti toob varasemast rohkem raha lapsetoetuste tõus. Kui 2014. aastal oli pere esimese ja teise lapse toetus 19,18 eurot ja kolmanda lapse toetus 76,70 eurot kuus, siis jaanuari algusest tõuseb esimese ja teise lapse toetus 45 eurole ning kolmanda ja iga järgneva lapse toetus 100 eurole kuus.

Vajaduspõhine peretoetus ehk perekonna sissetulekust sõltuv toetus suureneb 2015. aastal 9,59 eurolt 45 euroni kuus, kui peres on üks laps ning 19,18 eurolt 90 euroni, kui peres on kaks või enam last. Vajaduspõhist peretoetust saab taotleda läbi kohalike omavalitsuste.

Uuest aastast hakkavad tasuta koolitoitu saama ka gümnaasiumiõpilased, mis teeb veidi kergemaks nende perede elu, kus kasvavad juba suuremad lapsed.

Eakamaid inimesi puudutab enim pensionide tõus, mis sarnaselt 2014. aastale ulatub 5,9%ni. Keskmine vanaduspension jääb tulumaksuvabaks. Töötutoetuse määr suureneb jaanuarist 3,62 eurolt 4,01 euroni päevas ehk 112,22 eurolt 124,30 euroni kuus. Matusetoetus tõuseb aasta algusest 250 eurole ja laieneb matusetoetuse saajate ring - alates 1. jaanuarist 2015 makstakse matusetoetust ka vähekindlustatud peredele, kes viimase 12 kuu jooksul on saanud toimetulekutoetust.

Töötasu alammäär tõuseb 355 eurolt 390 eurole;

Tulumaksumäär langeb 21 protsendilt 20 protsendile;

Töötuskindlustusmakse määr langeb 3 protsendilt 2,4 protsendile;

Maksuvaba tulu ülempiir tõuseb 144 eurolt 154 eurole kuus (1848 eurot aastas)

Esimese ja teise lapse toetus tõuseb 45 eurole ja kolmanda ja iga järgneva lapse toetus 100 eurole

Vanemahüvitise määr on 355 eurot, maksimummäär 2548,95 eurot

Töötutoetuse määr tõuseb 3,62 eurolt 4,01 euroni päevas ehk 112,22 eurolt 124,30 euroni kuus

Vanaduspensionid tõusevad 5,9%.