RAHVUSRAAMATUKOGU: 9. detsembril osales kultuuriministeeriumi esindaja rahvusraamatukogus toimunud kohtumisel Austria, Saksa ja Šveitsi suursaadikuga, kus lepiti kokku, et kogud jäävad senisesse asukohta. Foto: Mati Hiis
Siim Randla 29. detsember 2014 07:00
Kultuuriministeeriumi asekantsler Tarvi Sits on palunud Eesti Rahvusraamatukogu peadirektoril Janne Andersool selgitada, mis põhjustas Saksa, Austria ja Šveitsi lugemissaali sulgemisotsuse, millega ministeeriumi teatel on kahjustatud raamatukogu rahvusvahelist mainet.

Eesti Rahvusraamatukogu on teatanud, et sulgeb 2015. raamatukogus tegutseva Saksa, Austria ja Šveitsi lugemissaali, mida hallati koostöös Goethe Instituudi, Saksamaa ja Austria suursaatkonnaga Tallinnas ning Šveitsi suursaatkonnaga Riias. Paraku on muudatuste läbiviimisega tekkinud nii raamatukogus kui ka suhtlemisel rahvusvaheliste partneritega kahetsusväärne olukord, märgib Tarvi Sits. 9. detsembril osales kultuuriministeeriumi esindaja rahvusraamatukogus korraldatud kohtumisel Austria, Saksa ja Šveitsi suursaadikuga, kus lepiti kokku, et kogud jäävad senisesse asukohta ja läbirääkimised koostöölepingute sõlmimiseks algavad tuleva aasta jaanuaris.

"Samas palume selgitust, miks ei arutatud koostöövõimalusi ega peetud läbirääkimisi partneritega enne saksakeelsete saalide sulgemise teadete väljasaatmist?" küsib Sits.

Ministeeriumi poole on märgukirjaga pöördunud suursaadikud. Ministeerium on palunud selgitada raamatukogu edasist tegevust.

"Palume selgitada, mis põhjustas muudatuste juhtimisel olukorra, mis kahjustab rahvusraamatukogu nii riigisisest kui ka rahvusvahelist mainet," teatab Sits, kelle kinnitusel on ministeeriumil kavas teemat arutada ka rahvusraamatukogu nõukogus.