Tarbija

TEADMISEKS: järgmisest aastast muutuub liikluskahju hüvitamise kord  (3)

Õhtuleht.ee, 24. detsember 2014 08:54
Foto: ALDO LUUD
Vastavalt 1. jaanuarist 2015 jõustuvale uue Liikluskindlustuse seaduse osale saab uuest aastast taotleda teise liikleja poolt tekitatud liikluskahju hüvitamist ka oma kindlustusseltsilt. Seni tuli hüvitist taotleda alati sellelt kindlustusseltsilt, kelle poliis oli liiklusõnnetuse põhjustajal.

Kliendil on mugav ajada asju harjumuspäraste teeninduskanalite kaudu: oma kindlustusselts maksab hüvitise välja ning nõuab hiljem kahjusumma sisse õnnetuse põhjustaja kindlustusandjalt, teatas ERGO.

ERGOs kindlustatud kahjustatud isikul on õigus saada kahjukäsitluse teenust ja nõuda hüvitist ERGOst, kui täidetud on kõik allnimetatud tingimused:

• hüvitise summa on eeldatavalt alla 10 000 euro;

• nõue esitatakse ehk kahjust teatatakse 30 päeva jooksul pärast kindlustusjuhtumi toimumist;

• kindlustusjuhtumi tõttu on kahjustada saanud vaid sõiduk või sõiduk ja muu asi samas juhtumis;

• kindlustusjuhtumis osalenud sõidukite põhiasukoht on Eesti;

• kindlustusjuhtumi asjaolud on selged;

• tegemist on ainult varalise, mitte lisaks ka isikukahjuga.