JUURDEÕPET EI PAKUTUD: Mari andis töötukassas mitu korda mõista, et sooviks mõnd koolitust, aga seda võimalust talle ei pakutud. Selle asemel teda solvati ja see tekitas hirmu nende juures käimise ees – ta otsustas seega teenusest loobuda. Foto: ALDO LUUD
Kristiina Tilk 19. detsember 2014 07:00
Töötukassas arvel olnud räägivad, miks nende omavaheline koostöö lõppenud on

Igas kuus kaotab ligi tuhatkond töötuks registreeritut oma staatuse, rikkudes mõnd nõuet, millest on töötukassas arveloleku ajal kohustatud kinni pidama. Kas nimekirjast väljaarvamised on aga alati olnud põhjendatud või on see juuksekarva lõhkiajamine?

"Nad peaksid seal aitama meid töö leidmisel ja meie selle mõttega nende juures ka käime, kuid kui sulle vaatab alati vastu tülpinud ja etteheitev sina-jälle-siin-mida-sa-tahad-mine-otsi-endale-tööd-nägu, siis ei teki enam isegi tahtmist nende juurde minna," räägivad Õhtulehega suhelnud inimesed justkui ühest suust.

Teha pole aga midagi – hambad surutakse risti ja minnakse kohale, lootuses, et ehk jääb käik viimaseks. Martiniga (kõikide töötukassa klientide nimed muudetud) täpselt nii juhtus, aga mitte seetõttu, et ta oleks endale töö leidnud, vaid seetõttu, et ta visati töötute nimekirjast välja.

"Ajasin kuupäeva sassi ja läksin neli päeva hiljem. Mind vaadati kõigepealt alt üles ja seejärel lausuti ülbelt, et mul pole mõtet seal enam olla, sest ma pole enam nende juures arvel," räägib Martin.

Ta püüdis selgitada hilinemise põhjust, kuid teda ei viitsitud isegi lõpuni kuulata.

Töötukassa väidab, et arvelt võetakse maha, kui oled kolm korda hilinenud.

"See oli kolmas vestlus küll, aga esimene hilinemine, seega ei pea see väide paika," kinnitab Martin.

Argo ütleb, et tema keeldus ühest tööpakkumisest, mille peale leping jalamaid lõpetati.

"Käisin koolitusel. Sain aru, et see pole sobiv töö ning ütlesin, et otsin edasi. Lubatigi otsida, kuid siis juba omal käel, mitte nende kaudu," nendib ta.

"Haigestusin vahetult enne seda, kui pidin vestlusele minema. Helistasin. Oli vaja arstitõendit. Lasin selle oma tütrel neile viia. Ma ei osanud öelda uut aega, millal saan tööharidusvestlusele kohale minna. Siis öeldigi, et ära siis rohkem üldse tule," kõlab Anne lugu.

Hirm sundis ise lepingu lõpetama

Enn ütleb, et tema lõpetas lepingu pärast seda, kui oli saanud mitu teadet, et soovitud koolitus lükkub edasi.

"Mul tekkis juba kergelt lootusetuse tunne, et mida ma seal käin, kui nad ei suuda ühtegi lubadust täita. Palusin end nimekirjast välja arvata," sõnab ta.

Ka Mari ütleb, et tema viis kuud kestnud suhe töötukassaga lõppes sellega, et ta teatas lõpuks konsultandile, et ei soovi enam nende juures käia.

"Kõik sujus alguses kenasti, rääkisime sellest, kus olen töötanud ja millisel alal sooviksin edasi töötada. Kui aga jutt läks lastele, vaadati mind kui pidalitõbist, et mul on kaks last ja uuriti, kas elatisraha saan," räägib Mari.

Siis küsiti Marilt, kuhu ta töökohta otsib.

"Kui ütlesin, et Viljandisse, vaadati mind suurte silmadega, sest ma elan linnast eemal. Siis hakati uurima, kas lapsed käivad lasteaias. Saanud eitava vastuse, vajus konsultandil suu lahti, et mismoodi – laps on viiene ja ei käi lasteaias. Vastasin, et kohti ei ole. Tema siis toonitas, et aga ta on ju juba viiene. Vastasin, et tean ise ka, kui vana mu laps on," meenutab Mari.

Et tööd pakkuda polnud, lepiti kokku, et Mari hakkab töötoas käima.

"Panime ajad kirja. Ootasin minekut, kuni sain kõne konsultandilt, kes küsis, miks mind kohal pole. Hämming oli suur, sest me olime kokku leppinud hoopis teise kuupäeva. Sealt juba tekkis halb tunne sisse ja ma ei tahtnud enam sinna minna," lausub Mari.

Lootuses tööd leida neelas naine uhkuse alla. Seda seniks, kuni nina alla hakati hõõruma seda, et kuidas ta saab töötuna lubada endale raha maksva autojuhiloa tegemist ning et öelgu Mari parem kohe, et ta tegelikult ei tahagi tööle minna ja soovib vaid toetusi saada.

Seda võiks aga sama hästi ka otse vallast küsida.

"Vastasin, et ei soovi toetusi vaid tööd. Vastik tunne oli nendega suhelda. Suure surmaga panin uue aja veel kirja ka, kuid võtsin siis nendega juba ise ühendust ja palusin end arvelt maha võtta, sest tundsin end nii häbistatult ega tahtnud seda rohkem kogeda," ütleb Mari.

 

Küsimustele vastab töötukassa teenusejuht Marina Radik:

Mis on arvelt mahavõtmise põhjused?

Otsus tehakse lähtudes tööturuteenuste- ja toetuste seadusest. Arvelolekut ei saa lõpetada, kui klient ei pöördu kokkulepitud ajal ja kui viimasest pöördumisest ei ole möödas 30 päeva. Sel juhul on see üks rikkumine, arvelolek lõpetatakse, kui kolm korda on ilma mõjuva põhjuseta jäetud tulemata.

Kui on üle 30 päeva möödas, võetakse kliendiga ühendust, uuritakse põhjusi. Teave on fikseeritud infosüsteemis. Otsus tehakse kahe päeva jooksul pärast asjaolude teadasaamist. Iga konkreetset juhtumit tuleb aga eraldi vaadelda ja otsuse tegemine sõltub konkreetsetest asjaoludest ning arveloleku lõpetamise asjaoludest.

Millisest tööpakkumisest ei tohiks keelduda? On teada juhtum, kus isikule pakuti tööd kodukohast 80 km kaugusel, palgaks 400 miinus maksud, ta keeldus ning ta võeti arvelt maha.

Raske kommenteerida. Kui klient keeldub sobivast tööst, puudub alus arveloleku lõpetamiseks. Välja arvatud juhul, kui klient keeldub kolm korda sobivast tööst. 2013. aastal oli vaid üks arveloleku lõpetamine sel põhjusel.

Kui inimene keeldus individuaalse tööotsimiskava allkirjastamisest, võis olla ka see alus arveloleku lõpetamiseks.

Tööandjaga kontakteerumine ei tähenda veel tööle asumist – alati tasub uurida töö tingimusi, tasu suurust, motivatsioonipaketti, mille hulgas võib olla ka transpordi kompenseerimine või tööandja poolt tasuta transport.

80 kilomeetrit on tõesti palju tööl käimiseks.

Kas rikkumiste ilmnedes tuleb töötukassalt saadud raha tagasi maksta? Kui suurtest summadest on jutt?

2014. aastal on nõudeid esitatud 1341 juhul kogusummas 276 659,62 eurot. Tagasinõude suuruseks on keskmiselt 206 eurot inimese kohta. Tagasinõude puhul on võimalik koostada maksegraafik – summat ei pea tagastama korraga.

Kas töötukassa ametnikul on õigus uurida, kui palju on töötuna arvele võetul lapsi või kust ta leiab raha autokooli jaoks ning keelitada teda end arvelt maha võtma ning paluda otsida abi vallalt – kuna leitakse, et väikseid lapsi kasvatavast inimesest ei saa töötajat?

Meil ei ole konkreetset stsenaariumi, kuidas käituda noorte emade puhul või pensionile mineva kliendi puhul. Keegi ei lõpeta töötuna arvelolekut, kui klient otsib tööd, kuid tööleminek on väikeste laste tõttu takistatud.

Saame pakkuda hooldusteenuse kulu hüvitamist teenusel osalemise ajal või tööle asumisel hüvitame hooldusteenuse kulu esimesel kolmel kuul iga töötatud päeva eest.