Eesti uudised

Keskerakond tuleb välja Kesknädalaga 

PEETER RAIDLA, 18. august 1999 00:00
Keskerakond pistab täna 25 000 lugeja postkasti alalehe Kesknädal esimese numbri. Peatoimetaja Heimar Lengi sõnul on uus nädalaleht mõeldud poliitikahuvilisele lugejale. ”Enne valimisi on poliitilise ajalehe väljatulekuks parim aeg, sest poliitilised kired teevad ilma,” sõnas Lenk. ”See on ka parim aeg poliitilisteks vaidlusteks ajakirjanduses. Tundub, et Eesti suuremad ajalehed väljendavad paratamatult teatud poliitiliste ringkondade seisukohti ja sugugi mitte Keskerakonna omi.”

Küsimusele, mis saab Seitsmest Päevast, vastas Heimar Lenk (pildil), et see jääb parteisiseseks väljaandeks. Mõlema väljaande tegijad kattuvad.Keskerakonna peasekretär Küllo Arjakas ütles, et lehe väljaandmiseks on tehtud mitmeid kalkulatsioone. ”Esialgne summa, mille Keskerakond on kavatsenud mängu panna, on kuuekohaline arv,” sõnas Arjakas. ”Lehe finantseerimine toimub esialgu Keskerakonna eelarvest.”Reformierakonna peasekretär Heiki Kranich avaladas arvamust, et kui Keskerakond peab seda heaks plaaniks, siis see on nende vaba valik. ”Kahtlen, kas selle ettevõtmise tulu ületab tehtavaid kulutusi,” leidis Kranich. ”Seda saab käsitada vaid kui reklaami.”