Foto: TOOMAS HUIK/POSTIMEES
Õhtuleht.ee 15. detsember 2014 08:11
Töötajate palgaootus on poole aastaga keskmiselt 100 euro võrra kasvanud, selgub Palgainfo Agentuuri ja partnerite poolt novembris läbiviidud töötajate küsitluse tulemustest.

Kui selle aasta mais jäi poolte vastajate netopalgaootus 800-1500 euro piiridesse, siis novembris oli see 900-1600 eurot.

Aasta taguse ajaga on töötajate palgaootus kasvanud 200 euro võrra – eelmise aasta novembris jäi poolte vastajate palgaootus 700-1400 euro vahele. Mediaanpalgaootus oli aasta tagasi 1000 eurot, selle aasta novembris aga 1200 eurot.

Saadava netopalga tase sellisel määral muutunud ei ole, mis suurendab lõhet saadava ja oodatava palga vahel. Kuigi palgaootused on kõrged, siis reaalselt loodab palgakasvu vaid veerand (24 protsenti) küsitluse vastanutest töötajatest.

Keskmine oodatud töötasu kasv jääb 50-200 euro ringi. Kolmandik vastajatest ei oska arvata, kas nende palk muutub, 42 protsenti palgakasvu ei looda.

Tööandjatest märkis 23 protsenti, et nad on viimasel kuuel kuul töötajate põhipalkasid muutnud, 30 protsenti märkis, et kavandavad põhipalkasid lähemal kuuel kuul muuta, 16 protsenti oli põhipalkasid muutnud ja kavandas seda teha ka järgmisel perioodil, 31 protsenti tööandjatest põhipalkasid muutnud ei ole ja ei kavanda seda ka teha.

Nii toimunud kui ka kavandatav keskmine põhipalga muutus jääb 5-10 protsendi piiresse, kuid see ei puuduta kõiki töötajaid. Palgainfo Agentuur viib tööandjate ja töötajate küsitlusi läbi kaks korda aastas – mais ja novembris.

Seekordsele küsitlusele vastas 15 980 töötajat ja tööotsijat ning 310 tööandjate esindajat. Uuringut aitasid läbi viia Eesti suurim tööportaal CV Keskus, Tartu Ülikooli majandusteaduskond, lühiajalist töötamist toetav tööportaal GoWorkaBit, personalitöö teenuseid pakkuv firma HR factory, töötajate sisemise motivatsiooni arendamisega tegelev Flowtime.