Eesti uudised

Otsustatud: riigilõive ei vähendata! (8)

Õhtuleht.ee, 11. detsember 2014 12:41
Indrek TederFoto: TEET MALSROOS
Õiguskantsler Indrek Tederi hinnangul on kõrged riigilõivud põhiseadusvastased, kuna takistavad eraisikutel oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduda. Seoses sellega ptegi Teder novembris riigikogule ettepaneku viia riigilõivuseadus põhiseadusega kooskõlla. Tänasel hääletusel Riigikogu täiskogus oli ettepaneku poolt 24 ja vastu 32 Riigikogu liiget.

Eelnevalt ei toetanud ettepanekut ka teemat arutanud Riigikogu põhiseaduskomisjon ja rahanduskomisjon. „Kohtumenetluses saab riigilõivu põhiseaduspäraseks eesmärgiks olla üksnes ülemäärase kohtusse pöördumise vältimine ning selle eesmärgi saavutamiseks ei ole proportsionaalne nõuda isikult kohtuasja keskmist kulu ületava riigilõivu tasumist," selgitas Riigikogu ees oma ettepanekut Indrek Teder.

Samal teemal

„Õigus pöörduda oma õigusvaidluse lahendamiseks kohtu poole on meie põhiseaduse paragrahvis 15 leidnud väljenduse eraldi põhiõigusena. See õigus on seda olulisem, et selle kaudu ei kindlustata mitte üksnes üksikisiku õiguste kaitsmist, vaid ka õiguskuulekust ja õiguskorra kehtivust tervikuna ehk õigusriigi toimimist. See on kogu ühiskonna huvi. Samas on selge, et kohtusüsteemi ülekoormamise vältimiseks peab seadusandjal olema võimalik kohtusse pöördumisele piire seada. Ühe sellise vahendina leiab kasutamist riigilõivu tasumise kohustus," rääkis õiguskantsler Teder. Ta lisas, et riigilõivu kehtestamisel peavad olema lubatavad eesmärgid ning nende saavutamisel ei tohi kohtusse pöördumise õigust riivata ülemäära palju.

Teder tõi näite, et miinimumpalka saav inimene ei suuda tema hinnangul tasuda kuni 25000 eurot maksva tsiviilasja eest riigilõivu 750 eurot.   „Milline saab siis olla proportsionaalne riigilõivu ülempiiri kindlaksmääramise mõõdupuu kohtumenetluses? Pean selleks kohtuasja arutamise keskmist kulu," ütles Teder. Ta lisas, et kui riigilõiv on kulust suurem, siis on see sisuliselt maks. Riigikogu põhiseaduskomisjoni poolse ettekandjana ütles Rein Lang, et põhiseaduskomisjon arutas seda küsimust kahel korral ja soovis saada ka ülevaate, kui palju kohtumenetluse kulud tegelikult on. Sellise ülevaate komisjon ka sai ning Langi sõnul ei vasta õiguskantsleri toodud numbrid tõele.

Riigikogu rahanduskomisjoni poolse ettekandjana ütles Rannar Vassiljev, etõiguskantsleri välja pakutud kohtumenetluse põhiseadusvastaste riigilõivude määra ülempiir on 1000 eurot. „Kui kõrgem riigilõiv kohtumenetluses oleks 1000 eurot, jääks riigil saamata hinnanguliselt 1,12 miljonit eurot riigilõivu tulu aastas," ütles Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Vassiljev. Ta selgitas, et õiguskantsleri ettepanekuga arvestamine tooks justiitsministeeriumi hinnangul paratamatult kaasa vajaduse tõsta just madalamaid lõive.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee