8. novembri Õhtuleht
Juhan Haravee 9. detsember 2014 07:00
Pensionär nõuab Stenbocki maja arestimist.

Andeka muusiku ja helilooja Uno Antoni lesk Ludmilla, kes tõsteti 6. novembril sundkorras välja talle varem kuulunud korterist, sai riigilt kinnituse, et selliseks jõhkraks sammuks polnud algusest peale mingit õigustust. Tüli tekitanud riigilõiv lubati talle tagasi maksta. Aga korterist jäeti ikkagi ilma.

27. oktoobril ja 8. novembril kirjutas Õhtuleht pensionärist arsti Ludmilla Luukas-Antoni (71) ebavõrdsest võitlusest võimuesindajatega. Aastaid enamikus üksi oma õiguste eest seisnud ja alusetuid süüdistusi taluma pidanud Ludmilla tõsteti 6. novembril kunagi talle ja tema kümnekonna aasta eest surnud mehele, muusikule ja heliloojale Uno Antonile kuulunud korterist tänavale.

Põhjus, miks Ludmillaga nii käituti, oli esmapilgul üsna lihtne. Nimelt oli ta oma õiguse ja õigluse otsinguil jäänud riigile võlgu riigilõivu 2556 eurot, mille maksmiseks tal kui pensionäril lihtsalt raha ei olnud.

Seadust tundev proua teadis, et kui tema kahe aasta eest Harju maakohtusse esitatud hagi jäetakse läbi vaatamata, makstakse talle riigilõiv tagasi. Nii jäigi Ludmillale arusaamatuks, miks peab ta riigile maksma summa, mille ta varsti niikuinii tagasi saab. Pensionär leidis, et tasaarveldus oleks ehk tekkinud olukorras kõige mõistlikum. Kuid – et saaks kodanikule riigilõivu tagastada, peab see kõigepealt riigi taskusse laekuma, olid kohtunikud veendunud. Kohtutäitur pidas aktiga kinni Ludmilla pensioni ja arestis kodu, et tagada riigilõiv 2556 eurot. Kuna Ludmilla asja juriidilistele peensustele pihta ei saanud, müüs kohtutäitur temale kuuluva korteriosa oksjonil.

Selle ostjaks osutus puhtjuhuslikult korteri kaasomanik, kellega vaidlemisest kohtutee alguse saigi.

Kohtutäitur maksis riigile Ludmilla riigilõivu võla, arvestas müügisummast maha täituritasu ja andis ülejäänud raha naisele, kes aga ikka veel toimuvast päris hästi aru ei saanud. Miks nõuti, et ta korterist välja koliks?

6. novembriks määras kohtutäitur Ludmilla sundväljatõstmise, millest sai täpsemalt lugeda 8. novembri Õhtulehes.

Nüüd aga palume tähelepanu! Päev varem, 5. novembril tegi Harju maakohtu kohtunik Anu Uritam määruse, millega rahuldas Ludmilla taotluse riigilõivu 2556 euro tagastamiseks. Riik sai kohtutäiturilt raha ja andis selle siis prouale tagasi, võitmata ise midagi. Võla tagatiseks müüki pandud korter sai aga uue õnneliku omaniku ning riigi hinnangul peaksid kõik rahul olema.

"Mitte mina ei olnud võlgu, vaid riik oli ju mulle võlgu, kui ära maksis," ahastab koduta jäänud pensionär, keeldudes endiselt mõistmast neid hüvesid ja eeliseid, mida talle õigusriik pakkus.

Eelmise nädala seisuga polnud riik veel Ludmilla riigilõivu tagastanud, kuigi sellekohane otsus tehti juba kuu ega tagasi. "Mul ei jää enam midagi muud üle, kui nõuda täitemenetlust Stenbocki maja arestimiseks ja müümiseks, et tagataks mulle tekitatud ülekohtu heastamine," ütleb riigi armust koduta jäänud pensionär.