Tallinna linnavolikogu opositsiooni algatatud umbusalduse avaldamine linnapea Edgar Savisaarele 2. detsembril 2014 kukkus taas läbi - sel aastal juba viiendat korda.Foto: Tiina Kõrtsini
Toimetas Kristin Aasma 2. detsember 2014 09:22
Tallinna linnavolikogu opositsiooni algatatud umbusalduse avaldamine linnapea Edgar Savisaarele kukkus taas läbi - tänavu juba viiendat korda.

Tallinna linnavolikogu erakorralisel istungil püüdis opositsioon täna hommikul avaldada linnapea Edgar Savisaarele umbusaldust. Umbusalduse avaldamiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus, kuid umbusalduse poolt hääletas 19 linnavolinikku, edastas Tallinna linnavolikogu avalike suhete nõunik Ester Šank.

Umbusalduse saab algatada vähemalt neljandik volikogu koosseisust ehk 20 linnavolinikku. Tallinna linnavolikogu 79 liikmest algatas seekordse umbusaldusavalduse 22 volinikku.

Tänavu on opositsioon püüdnud algatada linnapea umbusaldamist viis korda, millest kolmel on algatus jõudnud ka saali hääletamisele. 25. märtsil hääletas umbusaldamise poolt 26 volinikku ja 17. juunil istungile tulnud 25 volinikust 23. Kahel korral ei olnud umbusalduse algatamine seaduspärane ning volikogu esimees pidi selle tagasi lükkama.

Savisaar jätkab Tallinna linnapeana.

Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Martin Kukk põhjendas umbusaldust, et Edgar Savisaar on andnud vaikiva heakskidu eestikeelsele kooliharidusele ülemineku takistamisele, samuti kooliõpilaste pildistamisele punalippude taustal. Samuti pole Savisaar Kuke sõnul hajutanud kahtluseid Venemaalt raha küsimise suhtes.

"On fakt, et Savisaar küsis Vene Föderatsiooni kõrge esindaja käest raha erakonna jaoks. Sel ei ole enam tähtsust, kas kolmandik sulas või ülekandega,“ rääkis Kukk.  "Teiseks - seaduste eiramine ja hariduspoliitikast möödavaatamine Tallinna linnas on olnud pikaajaline ja süstemaatiline. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis toimunu ei ole pelgalt totravõitu eksitus, vaid iseloomustab üldisemalt Tallinna linna suhtumist riiklikku hariduspoliitikasse. Õpilaste pildistamine Nõukogude sümboolika taustal, Savisaare vaikiv heakskiit sellele ning asjaolu, et abilinnapea Kõlvart sellist teguviisi normaalseks peab, on lihtsalt hea illustratsioon nukravõitu reaalsusele."

IRL fraktsiooni aseesimehe Riina Solmani sõnul läks Tallinna linnavolikogu IRL-i fraktsioon täna linnapead umbusaldama, kuna Savisaare linnajuhtimine on nende meelest ammu ebapädev ning linna ressurssidega käiakse ümber "bütsantslikul viisil".

"Samuti tekitab linnavõim pahatahtlikult linnakodanike vahele lõhet eestikeelseid ja venekeelseid linlasi üksteisele vastandades. Linnapeal oleks õige anda tüür üle noorematele ja majanduslikult võimekamatele," avaldas Solman.

"IRL fraktsioon on seisukohal, et Savisaar käitub viisil, mis ei ole kaasaegsele Euroopalikule linnapeale kohane. Linnapea on korduvalt näidanud välja toetust lisaks ajaloolistele inimsusvastastele režiimidele ka tänasele Vene Föderatsiooni võimule, olles sellega otseselt julgeolekuohuks," ütles Solman. "Jõhkraima näitena on Edgar Savisaar öelnud, et paremliberaalne valitsus on teinud Eestile rohkem kahju kui teine maailmasõda ja sellele eelnenud ning järgnenud okupatsioonid. Kui opositsioon ei anna hinnangut linnapea hämaratele tegudele, tähendab see vaikivat aktsepteerimist," tõdes Solman.