Foto: ARNO SAAR
Õhtuleht 25. november 2014 17:49
Kui peaministri erakond saab aastas riigieelarvest 1,8 miljonit eurot ning erakond, mis künnist ei ületanud, kuid kogus kuni 1% häältest, saab 9600 eurot, siis on selge, et selline süsteem annab vanadele olijatele valimistel ja poliitikas edu saavutamisel eelise, soodustab stagnatsiooni ja pärsib uute jõudude tulemist poliitikasse.

Kokku jagatakse erakondade vahel 5,4 miljonit eurot aastas. Alates eelolevatest valimistest saab 100 000 eurot erakond, mis künnist ei ületa, kuid kogub 4–5% häältest. Seegi jääb parlamenti kuuluvate erakondade toetusrahast tervelt suurusjärgu võrra madalamaks. Nõnda peavad uued tulijad poliitikas lootma vaid oma liikmete entusiasmile, mis teeb nende erakondade esilekerkimise veelgi raskemaks.

Neljal praegusel parlamendierakonnal pole vaja oma pead rahaasjadega eriti vaevata, sest peale eelarveraha on neil ka toetajad, kes loodavad, et nende huvisid eelnõude menetlemisel ei unustata. Süsteem ongi ehitatud selliseks, sest parlamendierakonnad pole huvitatud uute jõudude lisandumisest Toompeale.

Poliitika säärase stagneerumisega kaasnevad muud ohud. Erakonnad värbavad häälemagneteiks heade spetsialistide asemel tuntud meelelahutajaid. Sisuliste teemade, arutelude, ettepanekute ja programmi esitlemise asemel püütakse valijat lihtsa tühja loosungi ja efektse reklaamklipiga.

Kuid ainult pakendile ei tohiks poliitika taandareneda. Ideaalne oleks, kui võistleksid nii vanade erakondade kui uute poliitiliste jõudude ideed ja seisukohad, mitte rahakoti paksus.

Võib kindel olla, et uute poliitiliste jõudude ilmumine sunniks seniseid parlamendierakondi rohkem pingutama ja mugavustsoonist väljuma. Rohkem erakondi tähendab ühtlasi suuremat võimukombinatsioonide arvu. See omakorda võimaldab suuremat paindlikkust erakondade valimislubaduste elluviimisel.